Home arrow News arrow เตือนอันตรายไข้เลือดออกระบาด ไข้สูงไม่ทราบเหตุต้องรีบพบหมอ
เตือนอันตรายไข้เลือดออกระบาด ไข้สูงไม่ทราบเหตุต้องรีบพบหมอ Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 02 กรกฎาคม 2007

        ดร.พรพรรณ วรสีหะ รัตนอมร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ออกโรงเตือนบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝน ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่เหมาะสมแก่การแพร่พันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกบ่อย ทำให้มีน้ำขังตามที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายที่จะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงกว่าช่วงอื่นๆของปี 

        ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มร.สส.กล่าวว่า การติดต่อของโรคไข้เลือดออกจะเป็นการติดต่อจากคนไข้ที่มีเชื้อไข้เลือดออกโดยมียุงลายเป็นพาหะ เมื่อยุงลายไปกัดคนที่มีเชื้อก็จะนำเชื้อไข้เลือดออกไปติดคนอื่นโดยไปกัดคนอื่นต่อ โรคนี้จึงไม่ใช่โรคที่ติดต่อจากคนสู่คนแต่มียุงลายเป็นต้นเหตุในการแพร่กระจายโรค ซึ่งโดยปกติยุงลายจะเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางวัน ดังนั้นช่วงเวลากลางวันจึงเป็นช่วงที่เราเสี่ยงที่จะโดนยุงที่เป็นพาหะนำโรคมากัดเรา ซึ่งโดยปกติของคนมักจะมีการป้องกันยุงด้วยวิธีต่างๆเฉพาะตอนกลางคืน แต่ขาดการระมัดระวังในตอนกลางวันซึ่งเป็นช่วงที่ยุงลายออกหากิน โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นฤดูฝนจึงทำให้ยุงลายมีแหล่งเพาะพันธุ์ที่มากขึ้นจากน้ำที่ขังตามที่ต่างๆ จึงสังเกตได้ว่าช่วงนี้ของทุกปีเป็นช่วงที่มีอัตราการระบาดของโรคสูง โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มีอาการรุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัส "เด็งกี่" (dengue) ซึ่งโดยปกติโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่ไม่มียารักษา แต่ต้องรักษาไปตามอาการและกลไกของโรคที่เกิดเท่านั้น จะมีวงจรของโรค 7-10 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีอาการรุนแรงมาก โดยอาการที่สังเกตได้คือมีไข้ขึ้นสูงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุและเมื่อกินยาไข้ก็จะไม่ลด และถ้าเป็นในคนที่มีอายุมาก วัยผู้ใหญ่ หรือคนในวัยของนักศึกษาก็จะมีความรุนแรงของโรคมากกว่า มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคนี้มากกว่า ซึ่งวิธีรักษาคือต้องทำให้ผู้ป่วยได้รับน้ำอย่างเพียงพอ เพราะคนไข้โรคไข้เลือดออกจะมีอาการขาดน้ำจากการเสียเลือด ซึ่งเลือดอาจจะออกตามอวัยวะต่างๆภายในร่างกายที่เรามองไม่เห็นก็ได้ จึงต้องมีการให้น้ำเกลือคนไข้ตลอดเวลา ส่วนข้อสังเกตสำหรับอาการของโรคไข้เลือดออกคือ มีไข้ขึ้นสูงมาก ไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่เจ็บคอ กินยาแล้วไข้ก็จะไม่ลด เมื่อมีอาการเช่นนี้ควรรีบไปพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยากินเองโดยเฉพาะยาแอสไพรินจะทำให้เม็ดเลือดแตก และจะยิ่งทำให้อาการของโรคนี้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก ทุกคนจึงต้องช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น แหล่งที่มีน้ำขัง ภาชนะต่างๆ จุดที่น้ำนิ่ง และที่สำคัญคือต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด เพราะต้นเหตุที่สำคัญของโรคไข้เลือดออกมาจากยุงลายที่เป็นพาหะ

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วันที่ 2/7/2007

< Previous   Next >