Home arrow News arrow "ไบโอลาสโก้" เฟ้นหานักวิจัยรุ่นใหม่ ใช้สัตว์ทดลองถูกหลักจรรยาบรรณ
"ไบโอลาสโก้" เฟ้นหานักวิจัยรุ่นใหม่ ใช้สัตว์ทดลองถูกหลักจรรยาบรรณ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 06 สิงหาคม 2010
        "สัตว์ทดลอง" เป็นตัวแปรสำคัญ ที่ทำให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ วช. จึงร่วมกับ 2 บริษัทเอกชน จัดตั้งรางวัล "ไบโอลาสโก้" และ "ที อี คิว" เพื่อเฟ้นหานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและมีจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติคนเลี้ยงสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล

   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง "รางวัลไบโอลาสโก้" (Biolasco Award) ร่วมกับบริษัท ไบโอลาสโก้ จำกัด และ "รางวัล ที อี คิว" (TEQ Award) ร่วมกับบริษัท ที อี คิว จำกัด เมื่อวันที่ 4 ส.ค.53 ณ อาคารสำนักงานคณะการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการด้านวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
       
       ดร. ประดน จาติกวนิช ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วช. เปิดเผยว่า สภาวิจัยแห่งชาติได้กำหนดจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเมื่อปี 2542 แต่การเลี้ยงสัตว์ทดลองของประเทศไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง และนักวิจัยเองก็ยังไม่เห็นความสำคัญของสัตว์ทดลองเท่าที่ควร ทั้งที่สัตว์ทดลองเป็นต้นทางของงานวิจัย ถ้าทำให้ได้มาตรฐานจะทำให้ผลงานวิจัยที่ออกมามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันนักวิจัยรุ่นเยาว์ส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์กันมากขึ้น
       
       "การจัดให้มีรางวัลเหล่านี้ขึ้นก็เพื่อสนับสนุนและปลูกฝังการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณให้แก่นักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานผู้เลี้ยงสัตว์ทดลองในประเทศไทย รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญของสัตว์ทดลองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศ คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล" ดร.ประดน กล่าวต่อทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ และสื่อมวลชน
       
       สำหรับรางวัลไบโอลาสโก้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัดในการเขียนโครงการและปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลในแต่ละปีจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท ไบโอลาสโก้ จำกัด ที่ดำเนินการโดยชาวไต้หวันและมองวาในอนาคตอาจจะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตสัตว์ทดลองในประเทศไทย
       
       ส่วนรางวัล ที อี คิว เป็นรางวัลที่มอบให้แก่พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านั้นที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของสัตว์ทดลองและผลงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลในแต่ละปีจำนวน 50,000 บาท จากบริษัท ที อี คิว จำกัด ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในเดือน ม.ค. 2554
       
       ผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) โทร. 0-2579-8751

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 สิงหาคม 2553 

 

 

< Previous   Next >