Home arrow News arrow 2 แพทย์ศิริราชเจ๋ง! คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 53
2 แพทย์ศิริราชเจ๋ง! คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 53 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2010

 Image

ศ.นพ.ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล (ซ้าย) และ นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด (ขวา)

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2553 ที่โรงแรมสยามซิตี้ว่า นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์ดีเด่นนั้นจะต้องมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจะต้องมีคุณลักษณะของความคิดริเริ่ม ผลิตความรู้ใหม่และมีศักยภาพมากพอที่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง โดยในปีนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว คือ ศ.นพ.ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ค้นพบพยาธิกำเนิดของการติดเชื้อไวรัส H5N1 ไข้หวัดใหญ่ 2009 ในมนุษย์ และนพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เรื่องกลไกการเกิดโรคต่างๆ

ศ.นพ.ดร.ประเสริฐ   กล่าวว่า จากการศึกษาพยาธิกำเนิดของการติดเชื้อไวรัส H5N1 ในมนุษย์ พบว่า เซลล์บุถุงลมปอดเป็นเซลล์หลักในร่างกายผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส H5N1 ที่เป็นสาเหตุของการก่อโรคที่รุนแรง ทั้งนี้เพราะในขณะที่ไข้หวัดใหญ่ทั่วไปติดเชื้อและก่อโรคในทางเดินหายใจส่วนต้น จะทำให้เกิดอาการหวัด แต่ไวรัส H5N1 จะติดเชื้อที่ปอดทำให้เซลล์บุถุงลมปอดตาย และทำให้เกิดปอดอักเสบ โดยในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต ซึ่งความเข้าใจนี้จะนำไปสู่วิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดีขึ้นในอนาคต

 

  ด้านนพ.วิศิษฎ์  กล่าวว่า ตนเป็นหนึ่งในนักวิจัยคนแรกๆที่ประยุกต์เทคนิคทางด้านโปรตีโอมิกส์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตชนิดอื่น เบาหวาน ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคเมลิออยโดสิส โรคธาลัสซีเมีย และโรคอื่นอีกหลายชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย ซึ่งอาจนำมาสู่การค้นพบตัวบ่งชี้โรค ทำให้การวินิจฉัยโรครวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปสู่การพัฒนาตัวยาและวัคซีนชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมในการรักษาและป้องกันโรค

 


 นอกจากนี้มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2553 จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 1.น.ส.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการศึกษาการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดสึนามิในประเทศไทย 2.น.ส.ชนากานต์ พรมอุทัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานวิจัยเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กและสังกะสีในข้าวไทย 3.นายบรรจง บุญชม ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาการสังเคราะห์สารในกลุ่มโลหะฟอสเฟต 4.นายวีระวัฒน์ แช่มปรีดา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบเอนไซม์ย่อยลิกโนเซลลูโลสเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 5.ผศ.สอาด ริยะจันทร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาวิจัยพัฒนายางชนิดใหม่ที่ทนน้ำมัน ทนต่อโอโซนและต้านเชื้อแบคทีเรีย และ6.นางอุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ ศึกษาอนุภาคนาโนไขมัน 3 ชนิดใช้พัฒนาระบบนำส่งยา

< Previous   Next >