Home arrow News arrow ระนองพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 177 คน
ระนองพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 177 คน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 09 มิถุนายน 2010

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 มิถุนายน 2553 พบผู้ป่วยแล้ว 177 คน สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

       นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดระนองพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 มิถุนายน 2553 รวม 177 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี พบผู้ป่วยมากที่สุดที่อำเภอเมือง รองลงมาคืออำเภอกระบุรี สุขสำราญ กะเปอร์ และละอุ่น ตามลำดับ สาเหตุจากสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ยุงลายขยายพันธุ์และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ว่าปีนี้จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงขึ้น และจากการเฝ้าระวังโดยการสำรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนและโรงเรียนยังคงพบมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว เศษขยะที่ทิ้งเกลื่อนกลาดจึงเป็นแหล่งน้ำขังสำหรับการวางไข่ของยุงลายได้เมื่อฝนตก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ควรหมั่นตรวจสอบแหล่งน้ำขังภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน หากพบลูกน้ำยุงให้รีบกำจัดโดยการใช้ปลาหางนกยูงใส่ในภาชนะที่เป็นน้ำใช้ น้ำดื่มควรปิดฝาภาชนะให้มิดชิด ส่วนน้ำขังควรทำ ทางระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก สำหรับน้ำที่ไม่สามารถระบายได้ให้ใส่น้ำมันเครื่องที่ไม่ใช้แล้วหรือน้ำส้มสายชู หรือเกลือแกงลงไปเพื่อกำจัดลูกน้ำต่อไป และกำจัดยุงตัวแก่โดยใช้สเปรย์กำจัดยุงที่มีขายในท้องตลาด การป้องกันโรคไข้เลือดออกจะได้ผลทุกคนต้องร่วมมือทำอย่างจริงจัง เพราะในบ้านเรือนของท่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ทั่วถึง ดังนั้นประชาชนต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ส่วนผู้ที่มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีและควรใช้ยาทากันยุงที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทาผู้ป่วยเพื่อป้องกันยุงกัดและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นต่อไป

 

ที่มา  สำนักข่าวแห่งชาติ   9 มิถุนายน 2553

< Previous   Next >