Home arrow News arrow สธ.เตือนสปาไร้มาตรฐานใช้ผลิตภัณฑ์ปนแบคทีเรีย
สธ.เตือนสปาไร้มาตรฐานใช้ผลิตภัณฑ์ปนแบคทีเรีย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
 ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ในสถานประกอบการสปามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะหากนำผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพไปใช้และจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังเนื่องจากการขัดผิวหรือมีบาดแผลอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดการติดเชื้อได้

       ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภคควรเลือกใช้บริการสถานประกอบการสปาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งแจ้งผู้ให้บริการให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์บริเวณที่มีผิวหนังอักเสบหรือมีสิว บาดแผลและบริเวณรอบดวงตา และภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่ละครั้งควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีอาการแพ้ เป็นผื่นแดง บวมและคัน เป็นต้น

 ด้านนพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทพอกผิว ขัดผิว สำหรับนวด และอื่นๆ จำนวน 49 ตัวอย่าง นำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลชีววิทยา พบว่า มีคุณภาพผิดมาตรฐาน 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ14.3 จำแนกเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทขัดผิว 5 ตัวอย่างจาก 28 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ประเภทพอกผิว 2 ตัวอย่างจาก 8 ตัวอย่าง เนื่องจากมีปริมาณการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ยีสต์และราเกินกำหนด โดยพบในปริมาณตั้งแต่ 4,100 ถึง 260,000 โคโลนีต่อกรัม

 สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนวด 11 ตัวอย่างและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 2 ตัวอย่าง พบมีคุณภาพเข้ามาตรฐานทุกตัวอย่าง ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2548 กำหนดให้เครื่องสำอางต้องมีคุณสมบัติทางจุลชีวิทยาตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ คือ จำนวนแบคทีเรีย ยีสต์ และราที่เจริญโดยใช้อากาศ ต้องน้อยกว่า 1,000 โคโลนีต่อกรัม หรือ 500 โคโลนีต่อกรัม ในกรณีที่เป็นเครื่องสำอางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และต้องไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553

Last Updated ( อังคาร, 08 มิถุนายน 2010 )
< Previous   Next >