Home arrow News arrow เร่งยกเครื่องระบบยาหลังคนไทยใช้ยาเกินจำเป็น
เร่งยกเครื่องระบบยาหลังคนไทยใช้ยาเกินจำเป็น Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 29 เมษายน 2010

       

Image

 

       สำนักงานหลักประกันสุขภาพฯ เผยค่าใช้จ่ายด้านยาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนใช้ยาเกิความจำเป็น อาจเป็นภาระการคลังในอนาคต กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นในการจัดการยา...

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาในประเทศไทย ว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป็นไปในทิศทางที่ขัดแย้งกับขนาดของตลาดยาในระดับนานาชาติ ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 ในปี 2543 เป็นเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6.8 ในปี 2548 สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมีการใช้ยาเกินความจำเป็น และจะกลายเป็นภาระในระบบการเงินการคลังสำหรับประเทศไทยในอนาคต

นพ.วินัยกล่าวต่อว่า สปสช.จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านยา 5 ประเด็น คือ 1.การเตรียมพัฒนานโยบายการจัดหาและกระจายยา เวชภัณฑ์ และวัคซีนที่จำเป็น ให้กับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2.เร่งพัฒนาระบบข้อมูลด้านยาเพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนา กำกับและติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสม สนับสนุนการจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านยา 3. สนับสนุนการประกันคุณภาพยา สนับสนุนการใช้ยาสามัญ และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล นำร่องก่อนใน 3 โรค คือ ท้องร่วงเฉียบพลัน แผลเลือดออก และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 4.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ในการมีบทบาทและการเข้าร่วมในการบริหารจัดการระบบยา และ 5.เร่งเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการจัดหาและจ่ายชดเชยค่ายา โดยในอนาคตจะเพิ่มการสร้างความร่วมมือระหว่าง 3 กองทุน ในการบริหารจัดการด้านยาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีความเท่าเทียมกันทั้ง 3 กองทุนด้วย.

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2553

Last Updated ( พฤหัสบดี, 29 เมษายน 2010 )
< Previous   Next >