Home arrow News arrow พะเยาปลอดไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ 2009
พะเยาปลอดไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ 2009 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 20 เมษายน 2010

     

Image

 

      สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่จ.พะเยา สงบแล้ว หลังไม่พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์...

19 เม.ย. จากการติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จ.พะเยา พบว่าตลอดช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ไม่พบรายงานการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เพิ่มขึ้น จึงถือได้ว่าการระบาดของโรคในพื้นที่สงบลงแล้ว ด้านสาธารณสุขจ.พะเยา เตรียมปรับแผนการรายงานข้อมูล จากทุกสัปดาห์เป็นรอบประจำเดือน

        โดยผู้สื่อข่าวได้ติดตามการติดเชื้อโรคไข้หวัดสายพันธ์ุ 2009 จากกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจ.พะเยา พบว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.53 จ.พะเยาไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ในพื้นที่ รวมระยะเวลา 32 วันที่ไม่มีรายงานผู้ป่วย มากกว่า 2 เท่าของระยะฟักตัวของโรค และการเฝ้าระวังสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แต่ละโรงพยาบาล มีสัดส่วนไม่เกินค่ามาตรฐานการระบาดของไข้หวัดใหญ่ คือเท่ากับร้อยละ 5 แสดงว่าการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในจังหวัดสงบแล้ว จึงทำให้หน่วยงานมีการปรับรายงานสรุปผลจากสัปดาห์ละครั้งเป็นเดือนละครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดอีกครั้ง

สำหรับจำนวนผู้ป่วยที่ยืนยันในปี 2553 ของจ.พะเยา ตั้งแต่ 1-10 เม.ย.53 มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 123 ราย อัตราป่วย 25.24 ต่อประชากรแสนคน อ.เมือง มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 69 ราย รองลงมาได้แก่ อ.ดอกคำใต้ 30 ราย อ.ภูกามยาว 13 ราย อ.แม่ใจ 6 ราย อ.จุน 4 ราย และอ.เชียงคำ 1 ราย ส่วนอ.ปง อ.เชียงม่วน และอ.ภูซาง ไม่มีรายงานผู้ป่วย

ทั้งนี้จ.พะเยามีผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 30 มิ.ย.52 จนถึงขณะนี้ จำนวน 600 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 123.11 ต่อประชากรแสนคน แต่ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

ที่มา วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553

Last Updated ( อังคาร, 20 เมษายน 2010 )
< Previous   Next >