Home arrow News arrow ใช้โพลเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัด2009
ใช้โพลเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัด2009 Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 26 มีนาคม 2010
       มิติใหม่เมืองไทย ใช้โพลเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังการระบาดของโรคใหม่ๆ ทำให้ได้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจควบคุม และบริหารการใช้เวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ... นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และประธานดำเนินการสวนดุสิตโพล กล่าววันนี้ (25 มี.ค.) ว่า สวนดุสิตโพลร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินการใช้แบบสำรวจ หรือโพล มาช่วยบอกสถานการณ์ และแนวโน้มการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการสำรวจโรค โดยทีมงานที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ แต่ใช้แบบสำรวจมาเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ใช้ในการค้นหาโรคติดเชื้อใหม่ ตลอดจนช่วยในการตัดสินใจเพื่อใช้มาตรการควบคุมการระบาด สามารถบริหารจัดการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดได้

ประธานดำเนินการสวนดุสิตโพล กล่าวต่อว่า สำหรับการลงพื้นที่สำรวจ และค้นหาผู้มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ที่อยู่ในชุมชนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการใน 4 จังหวัดๆ ละ 2 อำเภอ ที่พบการแพร่ระบาดของผู้ป่วยจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 2,400 ครอบครัว ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา พร้อมทำการเจาะเลือด เพื่อยืนยันความแม่นยำ ตั้งแต่เดือน ก.ค. 52- มี.ค.53 ใน 3 ช่วงเวลา ช่วงแรกระหว่างก.ค.-ก.ย.52 พบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ร้อยละ 8.8 ของประชากร

นายสุขุม กล่าวอีกว่า หากเทียบประชากรทั้งหมดของประเทศ 60 ล้านคน จะพบว่ามีผู้ป่วย 9 ล้านคน ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยจากการเจาะเลือดพบว่า มีเพียง 50% เป็นไข้หวัดใหญ่ 2009

สำหรับช่วงที่ 2 สำรวจตั้งแต่พ.ย.52-ม.ค.53 ที่อยู่ในช่วงฤดูหนาว พบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ประมาณ 12 ล้านคน มีเพียง 14-15% ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือจำนวน 1-2 ล้านคน ถือว่าอัตราการติดไข้หวัดใหญ่ 2009 มีจำนวนลดลงอย่างมาก ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยส่วนมาก กว่าร้อยละ 60-70 ไม่ไปโรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการไม่รุนแรง และไม่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ประธานดำเนินการสวนดุสิตโพล กล่าวด้วยว่า ยังมีผู้ป่วยไข้หวัดอีกหลายราย ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควร นอกจากนั้นยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน และมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อีก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจในช่วงที่ 3

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553

< Previous   Next >