Home arrow News arrow กรมการแพทย์ชี้มะเร็งคร่าชีวิตทั่วโลก 7.6 ล้านคนต่อปี เหตุจากการติดเชื้อ
กรมการแพทย์ชี้มะเร็งคร่าชีวิตทั่วโลก 7.6 ล้านคนต่อปี เหตุจากการติดเชื้อ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2010
     กรมการแพทย์เตือนภัยมะเร็งร้ายคร่าชีวิตคนทั่วโลก 7.6 ล้านคนต่อปี คาดการณ์ปี 2573 จะมีผู้ป่วย ด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 11.4 ล้านคน สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ การติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ระบุโรคมะเร็งร้อยละ 40 สามารถป้องกันได้ พร้อมแนะหากพบ 7 สัญญาณอันตรายควรรีบพบแพทย์ทันที

       วันนี้ (4 ก.พ.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “มะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ” ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลกว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของโลก โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง 7.6 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งจากการคาดการณ์จะพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 17 ล้านคนในปี 2573
      
       ทั้งนี้ การป้องกันมะเร็งจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากร้อยละ 40 ของมะเร็งทั้งหมดสามารถป้องกันได้ โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ (International Union Against Cancer, UICC) ได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โดยมีองค์กรกว่า 300 องค์กรใน 100 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ เพื่อรณรงค์ต่อต้านและป้องกันโรคมะเร็ง ซึ่งในปีนี้มีคำขวัญว่า “cancer can be prevented too” “มะเร็งป้องกันได้” และให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ (preventing cancer caused by infections) เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ เป็นต้น ซึ่งมะเร็งเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสและการติดเชื้อไวรัสบางชนิดสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง นอกจากไวรัสที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหลายชนิดแล้ว ในประเทศไทย พบว่า แบคทีเรียและพยาธิก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นกัน
      
      
       อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโรคมะเร็งส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่มีโรคมะเร็ง บางตำแหน่งสามารถทราบสาเหตุหรือมีสัญญาณอันตราย 7 ประการเตือนล่วงหน้า ได้แก่ มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติ ออกจากร่างกาย เช่น มีตกขาวมากเกินไป มีก้อนหรือตุ่มขึ้นที่ใดที่หนึ่งของร่างกายและก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ มีแผลเรื้อรัง มีการถ่ายอุจาระ ปัสสาวะผิดปกติ หรือเปลี่ยนไปจากเดิม เสียงแหบหรือไอเรื้อรัง กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เช่น โตผิดปกติ ดังนั้น ควรตรวจและสำรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ โดยควรให้แพทย์ตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง หรือหากพบอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที
      
        นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ประมาณร้อยละ 20 ของมะเร็งในประเทศที่กำลังพัฒนาเกิดจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และพยาธิที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ Human Papillomavirus, HPV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อได้ โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก Hepatitis B Virus, HBV หรือไวรัสตับอักเสบชนิดบี เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบชนิดบี สามารถติดต่อกันได้ทางเลือดและน้ำคัดหลั่งต่างๆ ของร่างกาย หรือเยื่อบุต่างๆ การมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มหรือหลอดฉีดยาร่วมกัน ผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีตั้งแต่วัยเด็กจะกลายเป็นตับอักเสบ เรื้อรัง การปล่อยให้ตับอักเสบเรื้อรังจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับในที่สุด Hepatitis C Virus, HCV
      
       หรือไวรัสตับอักเสบชนิดซี ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตับอักเสบชนิดซี สามารถติดต่อกันได้คล้ายกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ คือ ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องรับการฟอกเลือด ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียตผิดปกติ แหบหรือไอเรื้อรัง กลืนอาหารลำบากก เบื่ออาหาร น้ำมีโรคมะเร็งบางตำแหน่งสามารถทราบสาผู้ที่ได้รับเลือด และส่วนประกอบของเลือดก่อนปี 2533 Epstein-Barr virus, EBV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่มีการติดเชื้ออยู่ในประชากรโลกมากกว่า 90% สามารถติดต่อกันทางน้ำลาย เช่นการจูบ การใช้แปรงสีฟันหรือช้อนส้อมร่วมกัน มักพบการติดเชื้อในช่วงวัยเด็ก การติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Burkitt lymphoma และมะเร็งโพรงหลังจมูก Helicobacter pylori, H. pylori เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญ ทำให้เกิดโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังหรือโรคแผลกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น เชื่อว่าติดต่อโดยการรับประทานอาหารและน้ำเชื้อ จะทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารและฝังตัว ที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร Opisthorchis viverrini หรือพยาธิใบไม้ตับ เป็นพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งที่ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในท่อน้ำดี ของคน สุนัข และแมว ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิชนิดนี้จะเป็น โรคพยาธิใบไม้ตับ และก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุด การติดเชื้อเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบที่มีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิ พบมากในเพศชายโดยเฉพาะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      
       จะเห็นได้ว่า เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และพยาธิ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งจัดอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและตั้งอยู่ในภูมิภาคแถบร้อนชื้น การติดเชื้อเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งสูงขึ้น ดังนั้น ควรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง คือ ไม่สูบบุหรี่ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ไม่รับประทานอาหารที่มีราขึ้น ลดอาหารประเภทไขมัน เค็มจัด เผ็ดจัด อาหารดองเค็ม อาหารปิ้ง-ย่าง รมควัน ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิด พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ที่สำคัญคือ ควรหลีกเลี่ยงการสัก การเจาะ และการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหากปฏิบัติตนตามคำแนะนำดังกล่าวจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้

 

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 กุมภาพันธ์ 2553 

< Previous   Next >