Home arrow News arrow "เจ้าฟ้าจุฬาภรณ" พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 แก่ผู้มีผลงานด้านการแพทย์
"เจ้าฟ้าจุฬาภรณ" พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 แก่ผู้มีผลงานด้านการแพทย์ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 แก่ผู้มีผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ พร้อมทรงรับสั่งให้นำความรู้ในแขนงต่างๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข

       วันนี้ (27 ม.ค.53) เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยปีนี้มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ จำนวน 3 ราย จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 66 ราย จาก 35 ประเทศ ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์แอน มิลส์ จากมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักร ผู้มีบทบาทในการพัฒนาระบบสุขภาพให้แพร่ขยายไปทั่วโลก รางวัลสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศมองโกเลีย อดีตผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย 100% ช่วยลดการแพร่กระจายของโรคเอดส์ลงอย่างมาก และนายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ผู้พัฒนาการสื่อสารและการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์อย่างได้ผลในประเทศไทยและต่างประเทศ
       สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระราชดำรัสแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ตอนหนึ่งว่า หวังว่าผู้ได้รับรางวัลจะเป็นแบบอย่างอันดีงามของการนำความรู้ที่หลากหลายมาพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติสืบไป
ศาสตราจารย์แอน มิลส์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในหลายเหตุผล โดยเป็นสตรีคนแรกของลอนดอน ที่ได้รับพระราชทานรางวัลนี้ อีกทั้งความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการคลังสุขภาพก็เป็นความรู้ที่ใหม่มาก
ด้าน นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนาพิทยากร กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พิจารณาให้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ และหวังว่าจะส่งผลให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ หันมาให้ความสนใจการดำเนินโครงการนี้ เพื่อก่อให้เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวางต่อไป
นายมีชัย วีระไวทยะ กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างยิ่ง และจะตั้งใจทำงานให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการตั้งมูลนิธิขึ้นมาดูแลการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กในชนบท
ทั้งนี้ ในเวลา 20.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 พร้อมคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

ที่มา  สำนักข่าวแห่งชาติ 27 มกราคม 2553

< Previous   Next >