Home arrow News arrow สธ.สั่งเหนือ-อีสานจับตาหวัด09ระบาด เหตุอากาศเอื้อ เผย14วัน ดับ1 ป่วยเพิ่ม 35 ราย
สธ.สั่งเหนือ-อีสานจับตาหวัด09ระบาด เหตุอากาศเอื้อ เผย14วัน ดับ1 ป่วยเพิ่ม 35 ราย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010

       

Image

 

        สธ. เผยรอบ 14 วันที่ผ่านมา ทั่วประเทศมีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่ 2009 เพิ่ม 35 ราย เสียชีวิต 1 ราย สั่งการให้จังหวัดทางภาคอีสานและภาคเหนือ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศเอื้อการระบาดโรคสูงกว่าภาคอื่นๆ แนวโน้มการระบาดทั่วประเทศชะลอตัว 
      

       นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ว่า ในรอบ 14 วันที่ผ่านมาตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2552 – 2 มกราคม 2553 สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานทั่วประเทศมีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 35 ราย ใน 12 จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสียชีวิตเพิ่ม 1 รายที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหญิงอายุ 27 ปี ตั้งครรภ์ได้ 16 สัปดาห์ มีประวัติเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมา 3 ปี เริ่มป่วย 24 ธันวาคม 2552 เสียชีวิตเมื่อ 30 ธันวาคม 2552
      
       นพ.ไพจิตร์ กล่าวต่อว่า สำหรับยอดสะสมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 – 2 มกราคม 2553 มีผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่ 2009 รวม 29,921 ราย เสียชีวิต 192 ราย ขณะที่ทั่วโลกตามรายงานขององค์การอนามัยโลกล่าสุด 30 ธันวาคม 2552 มีผู้เสียชีวิตอย่างต่ำ 12,220 ราย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 1.6 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ โดยในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2552 – 2 มกราคม 2553 ได้เก็บเสมหะกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจจากโรงพยาบาล 11 แห่งรวม 93 ตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบสัดส่วนการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ผลดังนี้ กลุ่มผู้ป่วยนอกเก็บจำนวน 62 ราย ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 6 รายคิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งค่อนข้างคงที่อย่างต่อเนื่อง พบเฉพาะในภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคกลาง ในกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบที่รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลเก็บตัวอย่าง 31 ราย ตรวจพบเชื้อ 3 รายคิดเป็นร้อยละ 10 พบในภาคอีสานและภาคเหนือ
      
       นพ.ไพจิตร์ กล่าวอีกว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 พบว่าน่าจะมีแนวโน้มชะลอตัว จากข้อมูลจำนวนจังหวัดที่มีแนวโน้มผู้มารับบริการด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่พบว่ามีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น สถานการณ์โรคลดลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ ที่ยังคงมีสัดส่วนการตรวจพบเชื้อคงที่อย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยนอกที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล พบสูงขึ้นเล็กน้อย จึงยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งมีอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการระบาดได้ค่อนข้างสูง
      
       นพ.ไพจิตร์ กล่าวต่อไปว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งการระบาดเป็นกลุ่มๆ 1 เหตุการณ์ เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2552 มีนักเรียนป่วย 47 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ส่วนหนึ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยืนยันพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 9 ราย ขณะนี้ควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว จากการติดตามของสำนักระบาดวิทยาในวันที่ 4 มกราคม 2553 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

 

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 มกราคม 2553 

Last Updated ( พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010 )
< Previous   Next >