Home arrow News arrow สธ.จับมือศธ.ให้นิสิตแพทย์16สถาบันรณรงค์หวัด09
สธ.จับมือศธ.ให้นิสิตแพทย์16สถาบันรณรงค์หวัด09 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2009

        นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงนามความร่วมมือ “โครงการนักศึกษาแพทย์ร่วมแรง ร่วมใจ ต้านไข้หวัดใหญ่ 2009” เพื่อให้นิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสถาบันอุดมศึกษา 16 แห่งในสังกัดทั้งรัฐและเอกชน ร่วมเป็นแกนนำรณรงค์ให้ความรู้โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 แก่เพื่อนนิสิต ชุมชนใกล้เคียงรอบมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

        นายแพทย์สถาพร กล่าวว่าขณะนี้ไข้หวัดใหญ่ 2009 กำลังขยายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่ จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ซึ่งเหมาะกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งเชื้อไวรัสอาจมีการเปลี่ยนแปลงและมีความรุนแรงมากขึ้น จึงต้องมีการประเมินและปรับแผนการป้องกันควบคุมโรคเป็นระยะๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

จากสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 ของไทย ส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มอายุ 11-40 ปี ซึ่งทั่วประเทศมีประมาณ 30 ล้านคน จึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่มีโอกาสป่วยและมีอาการรุนแรงได้แม้ไม่มีโรคประจำตัว และผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ร้อยละ 70 มีโรคหรือภาวะเสี่ยงสูงจากโรคประจำตัว และอีกร้อยละ 30 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง จึงต้องไม่ประมาท จำเป็นต้องเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความต่อเนื่องในการร่วมรณรงค์ กระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการในการรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ 16 แห่ง ทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน โดยสำนักการงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส. สนับสนุนงบประมาณดำเนินการแห่งละ 50,000 บาท เชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะทำให้นิสิตแพทย์ และนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด เป็นบุคลากรสำคัญที่จะมีส่วนช่วยชี้นำและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสังคมไทย ในการป้องกันตนเองและป้องกันคนอื่นจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศไทยอย่างได้ผล นายแพทย์สถาพร กล่าว

 

ที่มา  สำนักข่าวเนชั่น 19 พย. 2552

< Previous   Next >