Home arrow News arrow สธ.แถลงยอดตายเพิ่ม 12 ราย พร้อมตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญจับตาไข้หวัดใหญ่2009
สธ.แถลงยอดตายเพิ่ม 12 ราย พร้อมตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญจับตาไข้หวัดใหญ่2009 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2009

        ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.กระทรวงสาธารณสุข   พร้อมด้วย นพ.ไพจิตร์  วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ. พญ.สยมพร  ศิรินาวิน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิ์วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นพ.คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นพ.ภาสกร  อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา และ พญ.มัวรีน เบอร์มิงแฮม ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (Dr. Maureen Birmingham, WHO Representative to Thailand) ร่วมกันแถลงข่าวไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ

      ขณะนี้หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตก ซึ่งจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของไข้หวัดใหญ่ ได้เริ่มเตรียมการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ระลอกที่ 2 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีความรุนแรงกว่าระลอกแรก ในส่วนของประเทศไทย แม้การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ มีแนวโน้มชะลอตัว แต่ได้เตรียมพร้อมตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเช่นกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและไวรัสวิทยา จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ โดยมี ศ. นพ.ประเสริฐ  ทองเจริญ เป็นที่ปรึกษา เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์การระบาดระลอกที่ 2 ของประเทศอย่างใกล้ชิด และเตรียมการรองรับตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น หอบหืด เบาหวาน โรคหัวใจ ภูมิต้านทานต่ำ และเตรียมพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอาการรุนแรงที่หากเกิดการระบาดจริงจะมีมากขึ้น รวมทั้งเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง สายพันธุ์ของเชื้อและการดื้อยา ส่วนในกลุ่มประชาชน ยังคงต้องกระตุ้นให้ตระหนักถึงมาตรการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดต่อไป ทั้งการล้างมือบ่อยๆ และใช้หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเป็นไข้หวัด

      นายวิทยา ยังวกล่าวต่อว่า แนวโน้มการแพร่ระบาดในประเทศไทย ยังกระจายออกไปสู่ทั่วประเทศต่อเนื่อง จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงในภาคอีสานได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร ภาคตะวันออกได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ภาคกลางได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ภาคใต้ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ภูเก็ต ทั้งนี้ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงปลายฝน    ต้นหนาว ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งหลายพื้นที่กลายเป็นโรคประจำถิ่น สำนักระบาดวิทยาจึงได้ปรับระบบการรายงานผู้ป่วยใหม่ โดยให้ทุกพื้นที่รายงานทั้งผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และปอดบวม ทุกสัปดาห์ แม้จะไม่มีผู้ป่วยก็ตาม เพื่อให้ติดตามสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

      สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ของประเทศไทย สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 30 สิงหาคม-5กันยายน 2552 มีผู้เสียชีวิต 12 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 9 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 28 เมษายน 2552 เป็นต้นมา มีทั้งหมด 142 ราย          

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์แนวหน้า   9/9/2009  

< Previous   Next >