Home arrow News arrow คำแนะนำในการคัดกรองเพื่อไม่เสี่ยงกับการรักษาช้าเกินไป ในช่วงการระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009
คำแนะนำในการคัดกรองเพื่อไม่เสี่ยงกับการรักษาช้าเกินไป ในช่วงการระบาดไข้หวัดใหญ่ 2009 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2009

สำหรับคนต้องให้คำแนะนำผู้ป่วย


สำหรับคนเป็นหวัดตรวจสอบตัวเอง


ปรับปรุงล่าสุด 1 สิงหาคม 2552

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ไวรัสสัตว์สู่คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอภิฤดี เหมะจุฑา

 

เมื่อมีอาการขั้นต้นของหวัด เช่น ตัวร้อนมีไข้สูง 38 องศาขึ้นไป ไอ จาม ในช่วงระบาดนี้
ให้สันนิษฐานเบื้องต้นไว้ก่อนว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ ที่สำคัญอาการที่ไม่รุนแรง จะ
หายเองได้ ควรหยุดพักอยู่ที่บ้านเพื่อดูอาการและพักผ่อนให้เพียงพอซัก 2 วัน เพราะการออกไป
นอกบ้านโดยเป็นไข้หวัดใหญ่ 2009จริง จะแพร่โรคให้คนอื่น หรือถ้าไม่เป็นการไปยังสถานที่ที่เสี่ยง
รับเชื้อโรคมาสู่ร่างกายนั้นย่อมเป็นวิธีการที่ไม่ควร ยกตัวอย่างเช่น การไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหา
อาการไข้หวัดใหญ่ 2009 นั้นไม่จำเป็นและเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และทำให้การรองรับของ
โรงพยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยที่อาการรุนแรงกว่าทำได้ยาก
แต่ต้องไม่ประมาท เพราะถ้าไปหาหมอและรับยาฆ่าไวรัสช้าให้เกินไปก็เสี่ยงกับอันตรายที่
รุนแรง การรับทราบข้อมูลและตรวจเช็คตัวเอง จะเป็นประโยชน์ลดอันตรายดังนี้

อ่านรายละเอียด PDF download

< Previous   Next >