Home arrow News arrow การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง หากเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง หากเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อาทิตย์, 02 สิงหาคม 2009

 โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์เหมะจุฑา

 

ให้พบแพทย์ทันที

กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง  ได้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่นโรคปอด หอบหืด เบาหวาน ไต หัวใจ ผู้มีภูมิต้านทานต่ำ โรคอ้วน เป็นต้น  
ผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและไม่มีโรคประจำตัวให้พักที่บ้าน 7 วัน หรือ 1 วันหลังหายป่วย  ในเบื้องต้นให้กินยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ โดยกินยาซ้ำได้ทุก 4-6ชั่วโมง ไม่เกินวันละ 8เม็ดให้พบแพทย์ทันที           
ก. ถ้ากินยาพาราเซตามอลแล้ว อาการไข้ก็ยังสูง38 องศาเซลเซียสไม่ลด หรือมากกว่า ไอ เจ็บคอยังคงอยู่เกิน 24 ชั่วโมง ก็ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน โดยอาจไม่ต้องรอดูอาการถึง 48 ชั่วโมง            

ข. ไข้ลดลงบ้างใน 48 ชั่วโมงแรก แต่มีอาการเพิ่มเติมเพียงแค่ 1 ใน 5 ข้อต่อไปนี้  

 

สัญญาณอันตราย 5 ประการ
  1. ปวดหัวมากแม้ทานพาราเซตามอลก็ยังไม่ทุเลา
  2. รู้สึกเบื่ออาหารอย่างมาก ไม่อยากกินอะไรเลย คลื่นไส้ อาเจียน
  3. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ทานพาราเซตามอลก็ยังไม่ทุเลา
  4. มีอาการไอแล้วเหนื่อย ไอมีเลือดปนหรือไอแล้วเจ็บเฉพาะที่
  5. มีอาการท้องเสียหลายครั้งต่อวัน    
ให้พบแพทย์ทันที  อย่างไรก็ตาม แม้พ้นระยะสังเกตอาการ 48 ชั่วโมง แต่กลับมีอาการไข้อีกร่วมกับอาการอื่นในห้าข้อที่กล่าวไปแล้ว ก็ต้องรีบไปหาหมอด่วนเช่นกัน
< Previous   Next >