Home arrow News arrow ไบโอเทค มุ่งศึกษาวิจัยยาพัฒนาจากเชื้อรา ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
ไบโอเทค มุ่งศึกษาวิจัยยาพัฒนาจากเชื้อรา ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2009
ไบโอเทค มุ่งศึกษาวิจัยยาที่พัฒนาจากเชื้อรา เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศปีละกว่าหลายหมื่นล้านบาท พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ไบโอเทค เตรียมจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "วิวัฒนาการของเห็ดรา นับจากยุคชาลส์ ดาร์วิน" หรือ "Fungal Evolution and Charles Darwin:Form Morphology to Molecules" เพื่อเฉลิมฉลองการนำเสนอวิวัฒนาการของเห็ดรา (Fungi) ตามทฤษฎีของชาลส์ ดาร์วิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดราชั้นนำของโลกกว่า 24 ประเทศเข้าร่วมการประชุม อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และที่สำคัญหวังสร้างความร่วมมือด้านเห็ดราระหว่างประเทศในอนาคต ทั้งนี้ ในงานประเทศไทยจะแสดงศักยภาพการศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในประเทศ ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีการค้นพบราแล้ว 20,000 สายพันธุ์จาก 80,000 สายพันธุ์ทั่วโลก โดยได้รวบรวมไว้ในธนาคารจุลินทรีย์ โดยเฉพาะราแมลง อีกทั้งยังตีพิมพ์รายงานการค้นพบเชื้อราชนิดใหม่ประมาณ 10 ชนิดต่อเนื่องกันทุกปี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยได้เน้นศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา ซึ่งขณะนี้พบสารออกฤทธิ์หลายชนิดแล้วที่สามารถนำไปพัฒนายารักษาโรคได้ เช่น สารออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อวัณโรค ซึ่งอาจต้องใช้เวลาวิจัยพัฒนาอีก 10-15 ปี จึงจะนำมาใช้เป็นยาได้ หากทำสำเร็จจะช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท รวมทั้งรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังศึกษาวิจัยการนำเอนไซม์จากราไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับอาหารสัตว์
การประชุมวิชาการนานชาติ เรื่อง "วิวัฒนาการของเห็ดรา นับจากยุคชาลส์ ดาร์วิน" จะมีการแสดงนิทรรศการและตัวอย่างเห็ดราสำคัญที่เก็บรักษาไว้ในธนาคารจุลินทรีย์ อาทิ วิวัฒนาการของเชื้อรากับผลต่อการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพในทางเภสัช วิวัฒนาการร่วมของสิ่งมีชีวิต และชีวภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการกระจายของเชื้อรา ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคมนี้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ที่มา  สำนักข่าวแห่งชาติ 01 กรกฎาคม 2552

< Previous   Next >