Home arrow News arrow คนพลิกโลก : หลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้ค้นพบวิธีพาสเจอไรซ์
คนพลิกโลก : หลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้ค้นพบวิธีพาสเจอไรซ์ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 20 เมษายน 2009

       

Image

 

         ผู้ที่เกิดมาแล้วสร้างคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติโดยส่วนรวมนั้น  ในโลกนี้ต้องถือว่า

 มีไม่มาก ซึ่งในจำนวนนี้นั้น ก็มี "หลุยส์ ปาสเตอร์" นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสรวมอยู่ด้วย

        โดยบุคคลผู้นี้  ได้ค้นพบปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ อันมีคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

 อย่างมหาศาล  เช่น วิธีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนสูง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ถนอม

 อาหารไม่ให้บูดเร็วเกินไปได้ วิธีนี้ได้ค้นพบระหว่างการบ่มเหล้าองุ่นหรือไวน์ จนต่อมาเขา

 ได้ทดสอบความสำเร็จนี้เป็นครั้งแรก  ร่วมกับเพื่อนของเขา  คือ นายเคลาด์ เบอร์นาร์ด 

 ด้วยการนำไวน์ไป ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 50 - 55 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ไวน์ไม่มีรส

 เปรี้ยวเหมือนดังแต่ก่อน  เพราะ "ไม่บูดระหว่างการหมักบ่ม" นั่นเอง การทดลองข้างต้น

 มีขึ้นในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2405 หรือเมื่อ 147 ปีที่แล้ว  

        วิธีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ของนายปาสเตอร์ในครั้งนั้น  ต่อมาเรียกว่า "การฆ่าเชื้อวิธี

 ปาสเตอร์"   แต่ในปัจจุบันเรามักจะเรียกวิธีการนี้กันจนติดปากว่า  "วิธีการพาสเจอไรซ์ 

 (Pasteurization)" ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ 

                  นอกจากนี้  "หลุยส์  ปาสเตอร์" ยังได้ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ อีก เช่น โรค

 แอนแทรกซ์ และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

                   ถึงแม้ว่านายปาสเตอร์จะลาจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อ  พ.ศ.  2395  ขณะอายุ 73 ปี 

 แต่ถึงทุกวันนี้โลกก็ยังยกย่องในคุณงามความดีของเขาอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ 19 เมษายน 2552

Last Updated ( จันทร์, 20 เมษายน 2009 )
< Previous   Next >