Home arrow News arrow วัณโรคสระแก้ว แนวโน้มเชื้อดื้อยาสูงพบแล้ว143ราย
วัณโรคสระแก้ว แนวโน้มเชื้อดื้อยาสูงพบแล้ว143ราย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 31 มีนาคม 2009

        วันที่ 29 มี.ค. นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ เน้นหนักในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ต้องขังในเรือนจำทุกแห่ง เพื่อนำเข้าระบบการรักษาด้วยการกินยาครบสูตรติดต่อกัน 6 เดือนจนหายขาด ให้ได้ตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของวัณโรค โดยเฉพาะวัณโรคปอดซึ่งติดต่อได้ง่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จึงได้ขอความร่วมมือให้ อสม. ช่วยค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกหลังคาเรือนในความรับผิดชอบ โดยใช้แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นวัณโรคง่าย ๆ เช่น ไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือด เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นไข้ต่ำ ๆ ตอนบ่าย หรือมีผู้ป่วยโรคเอดส์ในบ้าน หากพบมีอาการดังกล่าวให้ส่งตัวไปตรวจเสมหะที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

        ในขณะเดียวกัน ได้ร่วมกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (IEIP) ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคโดยการตรวจเสมหะในผู้ป่วยปอดบวมที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแบบใหม่ที่ยังไม่มีที่ใดศึกษามาก่อน โดยพบผู้ป่วยร้อยละ 5 ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยติดเชื้อวัณโรค และเมื่อศึกษาเพิ่มเติมด้วยการนำเชื้อดังกล่าวไปเพาะเชื้อเพื่อหาความไวต่อยา พบเชื้อวัณโรคดื้อยาที่ใช้รักษาระบบมาตรฐาน 1 ขนาน จำนวน 1 ราย และดื้อยาที่ใช้รักษาระบบมาตรฐานหลายขนาน จำนวน 3 ราย ผลจากห้องปฏิบัติการทำให้ทราบว่าผู้ป่วยวัณโรคสระแก้วมีแนวโน้มที่จะดื้อยาสูง ทำให้รักษายากขึ้น และที่สำคัญคือเชื้อวัณโรคมีโอกาสแพร่กระจายไปสู่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้การรักษา และเพื่อนบ้านในชุมชน จึงต้องเปลี่ยนยาขนานใหม่ที่ไวต่อการรักษาเชื้อชนิดนั้นๆ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงกุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 143 ราย ซึ่งมีทั้งผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคหลายโรค ผู้ใช้แรงงานที่เคลื่อนย้ายไปมา และผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ป่วยวัณโรคสระแก้วมีอัตราการรักษาหายขาดร้อยละ 78 จากผู้ป่วยกินยาไม่ครบกำหนด ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีการย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ บางคนมีอาการพิษสุราเรื้อรัง ทำให้ไม่กินยาตามกำหนด ในขณะที่ผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดก็ได้ให้ อสม.เป็นพี่เลี้ยงคอยติดตามดูแลผู้ป่วยให้กินยาต่อเนื่องทุกวัน และแนะนำให้ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจาม รวมทั้งรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลให้ดี ไม่ว่าจะเป็นล้างมือให้สะอาด ไม่คลุกคลีผู้อื่น เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ครอบครัวและคนในชุมชน

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  30 มี.ค. 52

Last Updated ( อังคาร, 31 มีนาคม 2009 )
< Previous   Next >