Home arrow News arrow รมว.สธ. มอบนโยบายควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนยา ไข้เลือดออก และวัณโรค ที่ จ.นครศรีธรรมราช
รมว.สธ. มอบนโยบายควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนยา ไข้เลือดออก และวัณโรค ที่ จ.นครศรีธรรมราช Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 31 มีนาคม 2009
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการควบคุมป้องกันโรคปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา ไข้เลือดออก และวัณโรค แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช
นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในระหว่างการเปิดสัมมนาเรื่องการเร่งรัดงานป้องกันและควบคุมโรคพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 14 จังหวัดภาคใต้ เข้ารับนโยบายจำนวนประมาณ 500 คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ภาคใต้มีโรคที่สำคัญ ได้แก่ ไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา โรคไข้เลือดออก และวัณโรค โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 มีนาคม 2552 มีผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วจำนวน 10,556 ราย โดยพบที่จังหวัดนราธิวาสสูงสุดกว่า 5,000 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ส่วนไข้เลือดออกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 มีนาคม 2552 พบผู้ป่วย 5,004 ราย ภาคใต้มีผู้ป่วยรองจากภาคกลาง มีจำนวน 1,533 ราย เสียชีวิต 6 ราย ส่วนวัณโรคมีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 90,000 รายทั้งประเทศ ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อสม.ต้องให้ความสำคัญ เฝ้าดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และให้การรักษาเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

ที่มา  สำนักข่าวแห่งชาติ 30 มีนาคม 2552

< Previous   Next >