Home arrow News arrow สธ.สระแก้วพบผู้ป่วยโรคปอด-วัณโรคร้อยละ 5
สธ.สระแก้วพบผู้ป่วยโรคปอด-วัณโรคร้อยละ 5 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2009
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เผยผลความร่วมมือโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่(IEIP) ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสระแก้ว ตรวจเสมหะคนไข้ปอดบวมทุกรายที่รักษาโรงพยาบาล พบเชื้อวัณโรคร้อยละ 5 ในขณะที่ผู้ป่วยทั้งจังหวัด 300 ราย เตรียมมาตรการเชิงรุกให้ อสม.ดูแลผู้ป่วยกินยาต่อเนื่อง หวั่นเชื้อแพร่กระจายในชุมชน
นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรังเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อจะเข้าไปทำลายปอดและอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย มีอาการสำคัญคือ มีไข้ต่ำ ๆ เรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผอมลง มีอาการไอเรื้อรัง ในเสมหะอาจมีเลือดปน เป็นต้น การติดต่อเกิดผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ ไอ จามในห้องที่ทึบอับแสง โดยเชื้อจะแพร่กระจายในอากาศ เชื้อวัณโรคอาจมีชีวิตอยู่ได้ถึง 1 สัปดาห์ ถ้าเสมหะที่มีเชื้อลงสู่พื้นที่ไม่มีแสงแดดส่อง เชื้ออาจอยู่ได้ได้นานถึง 6 เดือน เชื้อจะกระจายอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเอาเชื้อเข้าไป บางครั้งเชื้ออาจผ่านจากแม่ไปยังลูกในท้องโดยผ่านทางรกได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับประเทศที่มีการระบาดของเชื้อวัณโรค โดยพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศ 1 ใน 22 ประเทศ ที่มีสถานการณ์การติดเชื้อวัณโรคสูง ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในหมู่บ้านทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
นายแพทย์พีระ กล่าวต่อว่า ในส่วนของจังหวัดสระแก้ว จากที่ได้มีการร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมมือกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (IEIP) ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคโดยการตรวจเสมหะในผู้ป่วยปอดบวม ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารักษาด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อวัณโรคอย่างเพียงพอ มากกว่าร้อยละ 73 และร้อยละ 5 ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยพบการติดเชื้อวัณโรค จากข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีใครได้ทำการศึกษา ทำให้สามารถวางแผนการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชนได้อย่างเข้าถึงและรวดเร็ว จากเมื่อก่อนจะค้นหาจากการสอบถามอาการไอเรื้อรัง ทำให้อาจได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน และไม่ค่อยพบผู้ป่วยรายใหม่ จึงเกิดการแพร่เชื้อในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า จากข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่มาขึ้นทะเบียนรักษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550-กันยายน 2551 จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อจำนวน 300 ราย และพบว่าผู้ป่วยกินยาไม่ครบกำหนด 6 เดือน ทำให้มีอัตราการรักษาหายขาดแค่ร้อยละ 78 จากที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ร้อยละ 85 จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. จัดให้การรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง คอยดูผู้ป่วยให้กินยาต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งจะช่วยลดการแพร่เชื้อสู่ครอบครัวและคนในชุมชนได้
และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 นางซูซาน มาโลนี่ ผู้อำนวยการโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ได้มอบกล้องจุลทรรศน์ ชุดและน้ำยาตรวจ พร้อมตลับเสมหะให้กลับโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท เพื่อใช้ประกอบการตรวจค้นหาทางห้องปฏิบัติการในโครงการดังกล่าว และในวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็น"วันวัณโรคโลก" ในปีนี้ใช้คำขวัญว่า“ รวมพลัง เร่งรัด หยุดยั้ง วัณโรค” ( I am stopping TB ) เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมมือควบคุมการแพร่ระบาดวัณโรค

ที่มา  สำนักข่าวเนชั่น  วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

< Previous   Next >