Home arrow News arrow แพทย์เตือนกินน้ำแข็ง-ไอศกรีม ระวังเสี่ยงเชื้อโรค
แพทย์เตือนกินน้ำแข็ง-ไอศกรีม ระวังเสี่ยงเชื้อโรค Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 17 มีนาคม 2009
        นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวเตือนประชาชนที่นิยมดื่มน้ำเย็น น้ำแข็ง และไอศกรีม เพื่อคลายร้อนในช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ให้ใช้ความรอบคอบในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน อย. ต้องดูผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุหีบห่ออย่างดี มิฉะนั้นอาจพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและมักพบบ่อยในฤดูร้อน ได้แก่ เชื้อแซลโมเนลล่า วิบริโอ อีโคไล และสแตฟฟิโลคอคคัสออเรียส เป็นต้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและโรคอุจจาระร่วง ซึ่งเชื้อเหล่านี้เติบโตได้ดีในช่วงที่อากาศร้อน ทั้งนี้การเลือกซื้อน้ำควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ ส่วนน้ำแข็ง หากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง ควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน เช่น เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน

 

        สำหรับน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งขายตามร้านค้า ร้านอาหารทั่วไป จะเป็นน้ำแข็งที่จำหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ผู้บริโภคควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะที่บรรจุน้ำแข็งซึ่งต้องถูกลักษณะ ไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น โดยก้อนน้ำแข็งเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าต้องมีความใส สะอาด ปราศจากเศษฝุ่นละอองปนเปื้อน หากเป็นน้ำแข็งซอง ควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำก่อนทุบหรือบดแล้วนำใส่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด สำหรับไอศกรีม ภาชนะบรรจุต้องสะอาดและปิดสนิท ไม่ฉีกขาด (ไอศกรีมไม่รั่วซึมออกมา) ส่วนไอศกรีมประเภทตักขาย ตัวไอศกรีมต้องไม่มีสี กลิ่น รส ผิดปกติ และไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว และผู้บริโภคต้องดูสุขลักษณะของผู้ขายด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็บมือ การแต่ง-กาย ภาชนะที่ใช้ใส่ไอศกรีมก็ต้องสะอาดด้วย

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ มติชน 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

< Previous   Next >