Home arrow News arrow ไข้สมองอักเสบ
ไข้สมองอักเสบ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 10 มีนาคม 2009

คอลัมน์ ส่องโรค ไขสุขภาพ

โดย นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ Consultant for External Coordination ศูนย์วิจัยทางคลีนิคและฝึกอบรม WHO-TDR

 

องค์การอนามัยโลก ส่งสัญญาณเตือนโรคไข้สมองอักเสบที่แพร่ระบาดในเอเชียและในประเทศไทย เกิดจากสายพันธ์ JE (Japanese encephalitis; JE) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่นำโดยแมลง โดยมียุงเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไข้สมองอักเสบในทวีปเอเชีย

คาดประมาณว่าน่าจะมีผู้ป่วยถึง 35,000 ราย และเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 10,000 รายทุกปี ซึ่งหากมีการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคที่ดี อาจพบผู้ป่วยมากกว่านี้

ซึ่งมีวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีสายพันธุ์ SA 14-14-2 (CD.JEVA) ที่ผลิตจากจีนโดย ศ.นพ.หยู หย่งซิน ที่มีข้อมูลอ้างอิงการใช้จากประเทศจีนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบให้แก่เด็กกว่า 200 ล้านคน และแพร่ขยายไปใช้ในประเทศอินเดีย เกาหลี เนปาล รวมทั้งประเทศไทย ไม่พบว่าก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงใดๆ อย่างไร

 

 

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) ได้ประสานงานกับบริษัท โกลแวกซ์ เมื่อปี 2548 จนนำไปสู่การวิจัยทางคลีนิค โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ ดร.สุธี ยกส้าน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกของศูนย์พัฒนาวัคซีนฯ ยืนยันคุณสมบัติการตรวจสอบ ซึ่งพบว่าได้ผลดีไม่มีผลข้างเคียงใดๆ และได้รายงานในวารสารวิชาการปี 2549 

 

ในอนาคต PATH ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อสุขภาพเด็ก จะบริจาควัคซีนตัวนี้ให้กับประเทศที่ยากจน TCELS ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยและต่างประเทศ จึงเป็นตัวเชื่อมประสาน และขณะนี้ได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้องค์การเภสัชกรรมผลิตวัคซีนชนิดนี้

เป็นที่น่ายินดีว่า ศ.นพ.หยู หย่งซิน ผู้อำนวยการแผนกวัคซีน สถาบันควบคุมชีวเภสัชภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ค้นพบวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีสายพันธุ์ดังกล่าว ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาการสาธารณสุขประจำปี 2551 ซึ่งยืนยันได้ถึงความมีประสิทธิภาพของวัคซีนที่พัฒนาขึ้นมา

< Previous   Next >