Home arrow News arrow สมุทรปราการจัดกิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ปี 2552
สมุทรปราการจัดกิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ปี 2552 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2009

       

 

      จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม รณรงค์วันวัณโรคโลก ปี 2552
นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลก ในวันที่ 24 มีนาคม 2552 ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลก ซึ่งการจัดงานในปีนี้ เพื่อสร้างกระแสและส่งเสริมให้ชุมชนทั่วทุกสังคมไทย เข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรค ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการนำผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านกับผู้ป่วยและผู้มีอาการสงสัย ไปรับการตรวจรักษาอย่างถูกต้อง และผู้ป่วยทุกคนต้องได้รับการรักษาจนหายขาด โดยมีกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคจากกลุ่มเสี่ยงต่างๆ การคัดกรองหาผู้ป่วยจากผู้มารับบริการที่มีอาการไอเรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์ การตรวจเสมหะ เอกซเรย์ปอด การจัดนิทรรศการความรู้ การให้คำปรึกษา ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

 

 

ที่มา  สำนักข่าวแห่งชาติ 23 กุมภาพันธ์ 2552

< Previous   Next >