Home arrow News arrow คนกรุงป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันพุ่ง "สนอ."เตือนหน้าร้อนระวัง"ไข้เลือดออก-หวัดใหญ่"
คนกรุงป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันพุ่ง "สนอ."เตือนหน้าร้อนระวัง"ไข้เลือดออก-หวัดใหญ่" Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 03 กุมภาพันธ์ 2009

        นางมนทิรา ทองสาริ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) เปิดเผยว่า จากการจัดเก็บสถิติอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ในโรคติดต่อที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของฝ่ายระบาดวิทยา กองควบคุมโรค สนอ.ตลอดปี 2551 พบว่าคนกรุงเทพฯ ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมากที่สุด จำนวน 717.94 คนต่อแสนประชากร รองลงมา คือโรคไข้เลือดออก จำนวน 314.39 คนต่อแสนประชากร โรคปอดอักเสบ จำนวน 107.17 คนต่อแสนประชากร โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 72.15 คนต่อแสนประชากร และโรคสุกใส จำนวน 70.47 คนต่อแสนประชากร

        "อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนตลอดปี 2550 จะพบผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงและโรคปอดอักเสบนั้นมีจำนวนลดลง ส่วนโรคสุกใสมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โรคไข้เลือดออกกลับมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่กลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว" นางมนทิรา กล่าว

นางมนทิรา กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนนี้ จำเป็นที่ประชาชนต้องระวังป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง รวมทั้งโรคไข้เลือดออกให้มาก เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนเหมาะที่เชื้อไวรัสจะเติบโตได้ง่าย โดยเฉพาะในส่วนของโรคไข้เลือดออกนั้น ยิ่งสภาพอากาศที่ร้อน ยิ่งทำให้ลูกน้ำโตเร็วขึ้นด้วย ตั้งแต่ช่วงปี 2549 จนถึงขณะนี้ มีประชาชนป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มว่าโรคดังกล่าวจะระบาดเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่ในส่วนของโรคอุจจาระร่วงนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีประชาชนป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น จึงอยากให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพให้มาก โดยเฉพาะการล้างมือให้สะอาดตลอดเวลา รับประทานอาหารที่ปรุงสุกทันที ภาชนะใส่อาหารรวมทั้งช้อนส้อมจะต้องสะอาดเช่นเดียวกัน

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

< Previous   Next >