Home arrow News arrow เผย"โรคเรื้อน"ใกล้หมดแล้ว
เผย"โรคเรื้อน"ใกล้หมดแล้ว Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 21 มกราคม 2009

        สถาบันราชประชาสมาสัย - น.พ.สมชาย รุ่งตระกูลชัย ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย กล่าวว่า จากรายงานตั้งแต่ 1 มกราคม-30 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคเรื้อนขึ้นทะเบียนรักษาทั่วประเทศจำนวน 1,054 ราย คิดเป็นอัตราความชุกโรค 0.17 ต่อประชากร 10,000 คน โดยในปี 2550 พบผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่ 506 ราย เป็นผู้ป่วยประเภทเชื้อ มาก 322 ราย ประเภทเชื้อน้อย 184 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชน

        น.พ.สมชายกล่าวอีกว่า จากข้อมูลพบว่า อัตราความชุกโรคมีแนวโน้มต่ำลงอย่างสม่ำเสมอ จาก พ.ศ.2496 ซึ่งมีอัตราความชุกโรค 50 ต่อ 10,000 คน เหลือเพียง 0.17 รายต่อประชากร 100,000 คน แสดงให้เห็นว่าสามารถลดการแพร่โรคได้อย่างเป็นผลดี อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันโรคเรื้อนจะจัดเป็นโรคที่ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำหรับประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่ก็ยังสามารถพบผู้ป่วยรายใหม่ที่มีความพิการถึงร้อยละ 11.46 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยได้รับการค้นพบและได้รับการรักษาล่าช้า ดังนั้นการจัดโครงการสัปดาห์ราชประชาสมาสัยจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะอาการเริ่มแรกของโรค การสังเกตอาการผิวหนัง วงด่าง ชา ให้รีบออกมารับการตรวจรักษาให้หายขาดก่อนจะเกิดการพิการ รวมทั้งผู้ป่วยเก่ายังต้องได้รับความรู้และการสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันความพิการไม่ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

< Previous   Next >