Home arrow News arrow "ผักคาวตอง" สมุนไพรไทยต้านเชื้อ HIV
"ผักคาวตอง" สมุนไพรไทยต้านเชื้อ HIV Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Post by Administrator   
อาทิตย์, 14 ธันวาคม 2008

       

Image

 

        สารพัดสรรพคุณ "ผักคาวตอง" สมุนไพรทางเลือกรักษา "มะเร็ง-เอดส์" โรคร้ายคุกคามคนทั่วโลก

ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บถือเป็นเรื่องสำคัญในทุกที่ทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเรื้อรังและผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ซึ่งมีโรคแทรกซ้อน ทั้งอาการเบื่ออาหาร ผอมแห้ง เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ เป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงและที่สำคัญถ่ายไม่ออก ดังนั้น จึงมีผู้ที่สนใจนำภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรมาเป็นทางเลือกในการรักษา และพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ

        สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ เรื่อง สมุนไพรน่ารู้ 1: ผักคาวตอง ซึ่งบรรยายคุณภาพทางเคมี สรรพคุณความปลอดภัย ในบทที่กล่าวถึงผักคาวตองกับการศึกษาด้านเภสัชวิทยา โดยกัลยา อนุลักขณาปกรณ์ เป็นผู้เขียน (อ้างแล้วหน้า 36–48) ได้สรุปรายงานการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักคาวตอง ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งไว้หลายประการ เช่น ฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็ง (Cytotoxicity against tumor cell line) ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดขาว (Antileukemic activity) โดยในประเทศจีนมีการใช้ผักคาวตองเป็นส่วนประกอบยาสำหรับรักษามะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งทางเดินหายใจ เนื้องอกในรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำใส้ใหญ่   


ทั้งนี้ นางปราณี ชวลิตธำรง ได้สรุปสารเคมีที่แยกได้จากผักคาวตองและคุณสมบัติใน หนังสือผักคาวตอง ซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์ว่า มีสารเคมีที่มีคุณสมบัติทำลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ยับยั้งเชื้อ HSV-1, HIV-1 ในหลอดทดลอง รวมทั้งมีคุณสมบัติช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน
              

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สมศักดิ์ วรคามิน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะได้ศึกษา คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย HIV โดยเปรียบเทียบเซลล์ CD4  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับภูมิคุ้มกันที่สำคัญของร่างกาย (หาก CD4 สูงจะมีอัตรารอดชีวิตจากโรคติดเชื้อ HIV สูง และมีคุณภาพชีวิตเสมือนคนปกติ)

 

ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาโดยติดตามเปรียบเทียบ CD4 ของผู้ป่วย HIV ในอำเภอแม่สรวย ก่อนและหลังบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรคาวตองผสมสมุนไพรอื่น (สูตรทองเนื้องาม) ร่วมกับการกินยาต้านของโรงพยาบาลอำเภอแม่สรวย พบว่า CD4 ภายหลังบริโภคสมุนไพรคาวตองสูตรทองเนื้องาม 6 เดือนสูงกว่าก่อนบริโภค (เก็บข้อมูลย้อนหลัง 24 เดือน) มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 

ขณะเดียวกันผู้ป่วยได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเชิงประจักษ์ โดยยินดีเปิดเผย ชื่อ สกุล ที่อยู่รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเป็นวิทยาทาน


ส่วนนางรวีวรรณ สุวรรณศรีคำ หัวหน้าสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ที่โรงงานเชียงรายไวน์เนอรี ซึ่งเป็นโรงงานไวน์ได้รับอนุญาตผลิตไวน์สมุนไพรคาวตอง (แอลกอฮอล์ต่ำเพียง 4% จากกรมสรรพสามิตตั้งแต่ปี 2548) และได้จัดตั้งโครงการคาวตองทองเนื้องามเพื่อสังคม ซึ่งจัดสมุนไพรคาวตองสกัดผสมสมุนไพรอื่น (สูตรทองเนื้องาม) นอกจากนี้ ยังมีน้ำสุมนไพรสกัดคาวตองสูตรทองเนื้องาม ประเภทไม่มีแอลกอฮอล์  ซึ่งได้รับอนุญาตผลิตจากสำนักงานอาหารและยาอีกด้วย
             

ด้านผศ.ดร.สมชาย จอมดวง อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาด้านวิชาการของโรงงานเชียงรายไวน์เนอรี ผู้คร่ำหวอดในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรกว่า 15  ปี เปิดเผยว่า การผลิตสมุนไพรสูตรทองเนื้องามได้ใช้ "ชีววิธี" ซึ่งได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร  เรื่อง การสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรคาวตอง หรือสมุนไพรอื่นๆ โดยชีววิธีร่วมกับการสกัดด้วยตัวทำละลาย ซึ่งวิธีการผลิตดังกล่าว ทำให้ได้สารออกฤทธิ์ในผักคาวตอง และสมุนไพรที่ผสมอยู่ได้ดียิ่งกว่าการผลิตโดยวิธีอื่นๆ ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ การผลิตใช้วัตถุดิบจากหุบเขาสูง ควบคุมไม่ให้มีการใช้สารเคมีหรือใช้หลักปฏิบัติ GAP (Good Agriculture Practice) และผลิต โดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และดำเนินการผลิตตามระบบ HACCP (Harzard Analysis Critical Control Point) โดยนักวิทยาศาสตร์ การอาหารปริญญาตรี–เอก รวมทั้งวิธีการผลิต ซึ่งใช้ "ชีววิธี" ซึ่งได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรดังกล่าว กรณีศึกษานี้ได้ประโยชน์หลากหลายประการ คือ


1.  ประโยชน์ด้านเภสัชวิทยา


ยืนยันผลด้านเภสัชวิทยาว่า  สมุนไพรคาวตองร่วมกับสมุนไพรไทยอื่น  (สูตรทองเนื้องาม)  มีผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย HIV  ไม่ใช่เป็นเพียงเกิดผลในหลอดทดลองเท่านั้น


2.  ประโยชน์ด้านการแพทย์


2.1  การบริโภคสมุนไพรคาวตอง  สูตรทองเนื้องามร่วมกับยาต้าน HIV มีผลเพิ่ม  CD 4 ในผู้ป่วย  HIV  ได้รวดเร็วและมากขึ้นกว่าการใช้ยาต้าน  HIV  เพียงอย่างเดียว


2.2  การบริโภคสมุนไพรคาวตอง สูตรทองเนื้องาม  สามารถลดอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาต้าน HIV  ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาต้านไวรัสได้ผลดียิ่งขึ้น


3.  ประโยชน์ด้านสาธารณสุข


การบริโภคสมุนไพรคาวตอง  สูตรทองเนื้องาม  ติดต่อกัน 2-6 เดือน  มีผลให้สุขภาวะ  และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย HIV  ดีขึ้นทุกราย 


4.  ประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์


4.1  การใช้สมุนไพรคาวตอง  สูตรทองเนื้องาม  ในการร่วมรักษาผู้ป่วย  HIV  จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาต่างประเทศ  และสงวนเงินตราต่างประเทศได้จำนวนมาก  ในอนาคต
   

4.2  หากสามารถนำสมุนไพรคาวตอง  สูตรทองเนื้องาม  จำหน่ายยังต่างประเทศ   หรือและแก่องค์การสาธารณะด้านสาธารณสุขในต่างประเทศ  เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย  HIV  จะสามารถนำรายได้เข้าประเทศได้ในจำนวนมหาศาล


5.  ประโยชน์ด้านมนุษยชาติ


ในต่างประเทศ  เช่น  ประเทศจีน  เกาหลี  ญี่ปุ่น ฯลฯ  ได้ใช้สมุนไพรคาวตอง  ร่วมกับสมุนไพรอื่นรักษาโรคมะเร็ง  เบาหวาน ฯลฯ  สำหรับในประเทศไทย  ยังไม่ได้มีการศึกษาเก็บข้อมูลวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เช่น  การศึกษานี้  ดังนั้น  การศึกษานี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมของสัมฤทธิ์ผลต่อการรักษาโรคมะเร็ง  เบาหวาน ฯลฯ  เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ  ในอนาคต


สำหรับบทสรุปด้านคุณสมบัติของผักคาวตอง ประกอบด้วย การทำลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ต้านอักเสบโดยยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซม์ cyclooxygenase ยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในเซลล์เพาะเลี้ยง ต้าน Staphylococcus และรา ยับยั้งการเจริญของ H.influenza, pneumococcus, S. aureus ยับยั้งเชื้อ HSV-1, influenza และ HIV-1 ในหลอดทดลอง ช่วยเสริมภูมิคุ้นกัน รักษาเต้านมอักเสบในวัว (Bovine mastitis) ทำให้หลอดเลือดขยายตัว


นอกจากนั้น ยังมีผู้ที่ทดลองดื่มแล้วได้ผล อาทิ นางทองใบ ก้ำนารี อายุ 48 ปี โดยระบุว่า ครั้งแรกไม่ทราบว่าติดเชื้อ มีอาการไข้หนาวๆ ร้อนๆ ก็ไปหาหมอ ได้ยามาก็ดีขึ้น ต่อมาปวดศีรษะมาก หมอต้องบล็อกไขสันหลังและบอกว่าเป็นเชื้อราในสมอง ต้องนอนโรงพยาบาล 14 คืน เติมเอ็มโฟถึง 14 กระปุก ก็กินยาต้านไวรัสมาโดยตลอด 4 ปีแล้ว อาการก่อนนั้น ถ่ายยากมาก อาการปวดศีรษะยังเป็นอยู่ ทำงานรับจ้างกลับมาเหนื่อยเหมือนใจจะขาด นอนก็ไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ พอมาพบกลุ่มได้รับน้ำสมุนไพรคาวตองทองเนื้องาม แบบไม่มีแอลกอฮอล์ 4 ปีที่ผ่านมากินยาต้านไวรัส CD 4  ไม่ขึ้น แต่ตอนนี้ขึ้นมา 100 กว่าแล้ว ดื่มมาเพียง 1 เดือน 1 ขวด รู้สึกแข็งแรงขึ้น กว่าทุกวัน ทำงานไม่เหนื่อย หลับสบาย กินข้าวลำ(อร่อย) แต่เราก็กินยาต้านไวรัสควบคู่กันไปด้วย


อีกราย นายบุญเกิด ปานแก้ว อายุ 35 ปี พบว่ามีเชื้อราในสมอง จะเกิดอาการชัก วูบไปบ่อย ท้องผูกถ่ายแข็งมีเลือดออกจะเครียด มีอารมณ์เก็บกด อยากจะปึงปังออกไปเวลาโกรธหรือมีใครมาขัดใจ อยากหายเหมือนกลุ่มผู้ติดเชื้อบ้านศรีถ้อย เลยมาขอเข้ากลุ่มป่าแดด ได้รับประทานสมุนไพรคาวตองทองเนื้องาม ทานมา 2 เดือนแล้ว รู้สึกว่าร่างกายกระชุ่มกระชวย เมื่อก่อนตอนที่กินยาต้านไวรัสของโรงพยาบาล CD 4 จะขึ้นมาทีละนิด ไม่ขึ้นมาก แต่เมื่อทานยาสมุนไพรคาวตองนี้ รู้สึกว่า CD4 ขึ้นมาน่าพอใจ จากเดิม 17-18 แล้วขึ้นมาเป็น 23-24 ไม่นานมานี้ค่าได้ถึง 164 เมื่อก่อนจะมีอาการชักเป็นหนักชักอย่างรุนแรงถึง 2 ครั้ง เรียกว่าเฉียดตาย แต่หลังจากรับประทานสมุนไพรคาวตองทองเนื้องามแล้ว อาการชักหายไป ไม่มีอาการกระตุกเลย ปกติแขนจะกระตุกบ่อย เตือนว่าอาจจะชัก ดีใจมาก ส่วน CD 4 ตรวจครั้งหลังสุด หลังทานน้ำสมุนไพรคาวตองทองเนื้องามมา 2 เดือน ก็ขึ้นมามากถึง 245 แล้ว


นอกจากนี้ ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังให้ข้อมูลว่า โครงการคาวตองทองเนื้องามเพื่อสังคม ได้ก่อตั้งขึ้นเพราะมีผู้ป่วยประมาณ 70- 80 คน ขอความอนุเคราะห์ สมุนไพรคาวตองทองเนื้องาม โดยผู้ที่ต้องการได้รับความอนุเคราะห์ยังมีมาก จึงมีดำริที่จะก่อตั้งมูลนิธิ ทองเนื้องามเพื่อสังคม ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นก่อตั้งมูลนิธิ สำหรับผู้ที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ให้ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 082-450-2964-9 โทรสาร 02-566-1601

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Last Updated ( อาทิตย์, 14 ธันวาคม 2008 )
< Previous   Next >