Home arrow News arrow ราชภัฏเชียงรายเดินหน้าตั้งรง.สมุนไพร เผยเป็นพืชที่ชาวบ้านนำมาใช้ประโยชน์แล้ว450ชนิด
ราชภัฏเชียงรายเดินหน้าตั้งรง.สมุนไพร เผยเป็นพืชที่ชาวบ้านนำมาใช้ประโยชน์แล้ว450ชนิด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 02 ธันวาคม 2008

        ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ช.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยได้วิจัยเรื่องพืชสมุนไพรใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาและลำพูน พบว่าสมุนไพรประเภทที่เป็นพืชถูกชาวบ้านนำมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องจำนวนกว่า 450 ชนิด และชนิดที่ถูกนำมาใช้ไม่บ่อยครั้งประ มาณ 1,200 ชนิด

 

        ดร.ยิ่งยงกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ วิทยาลัยยังได้ศึกษาวิจัยภูมิปัญญาของชนเผ่าพบว่ามีการนำสมุนไพรมาใช้อยู่อีกกว่า 300 ชุด บางชนิดมีการนำมาใช้ประโยชน์ซ้ำๆ กับสมุนไพรอื่น เมื่อรวบรวมแล้วพบว่ามีอยู่ด้วยกันประ มาณ 1,250 ชนิด ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ภาคเหนือ และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่รู้จักนำพืชที่ปลูกเอง อยู่ตามป่าเขา มาใช้ประโยชน์ เพื่อการรักษาโรคจนสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยวิชาเภสัชกรรมไทย เวชกรรม การนวด ผดุงครรภ์, ในปี 2553 จะเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีน รวมทั้งในอนาคตจำเป็นต้องมีการสร้างโรงพยาบาล เพื่อใช้สำหรับการเรียนของนักศึกษาและบริการประชาชน

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ กล่าวอีกว่า ทางวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตสมุนไพร โดยเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อใช้รองรับศึกษาวิจัย การเรียน การสอน บริการประชาชน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2552 ในปัจจุบันวิทยาลัยมีห้องแล็บสำหรับผลิตสมุนไพรอยู่แล้ว 35 ตำรับ และนำตัวอย่างพืชสมุนไพรทั้ง 1,250 ชนิด มาปลูกเอาไว้บริเวณวิทยาลัย

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ ข่าวสด  02 ธันวาคม พ.ศ. 2551

< Previous   Next >