Home
ปรากฏการณ์ทางสมองของคนไทย (ส่วนมาก) : อาการคลื่นไส้ อาเจียน และสะอิดสะเอียน (Disgust) Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Post by ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา   
เสาร์, 25 ตุลาคม 2008

เป็นเวลาหลายเดือน โดยเฉพาะ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2551 ที่อาการทรมานของหมอเป็นมากขึ้น จนทนเกือบไม่ได้ (บทความเขียน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2551) อาการที่ว่านี้มาด้วยลักษณะคลื่นไส้ ทำให้อยากอาเจียน ทั้งนี้ โดยไม่มีอาการนำ หรือมีอาการร่วมของอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน หรือโคลงเคลง แต่เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงออกฤทธิ์ที่ศูนย์ของก้านสมองระดับ medulla (ศูนย์อาเจียน) อาการที่หมอเป็นไม่ได้เกิดขึ้นคนเดียว แต่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆ หลายหมู่เหล่า ไม่จำกัด เพศ อายุ การศึกษา เป็นหมอหรือคนไข้ เป็นคนหาเช้ากินค่ำ นักธุรกิจ เศรษฐี ฯลฯ (ซึ่งน่าจะเป็นค่อนประเทศ)  Download PDF

Last Updated ( อังคาร, 28 ตุลาคม 2008 )
< Previous   Next >