Home
ช่องว่างที่ยังกว้างระหว่างแพทย์กับสังคมไทย.... Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Post by ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา   
พฤหัสบดี, 02 ตุลาคม 2008

มุมมองของอาจารย์แพทย์ ต่อบทบาทหน้าที่ของแพทย์และนักเรียนแพทย์ ทั้งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ และความต้องการของประชาชน เพื่อลดช่องว่างระหว่างหมอกับคนไข้

 

โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

 

PDF download

 

ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2551

< Previous   Next >