Home arrow News arrow สวทช.-จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจแยกสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่
สวทช.-จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจแยกสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 30 กันยายน 2008

       

Image

 

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน 51 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการพัฒนาชุดตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ที่ผ่านมาการวินิจฉัยอาการผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนกไม่สามารถตรวจแยกสายพันธุ์ได้ในคราวเดียวกัน ต้องใช้เวลานาน 1-2 วัน ทำให้ส่งผลต่อการตรวจคัดกรองและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

        ดังนั้น จึงมีการพัฒนาชุดตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลและไข้หวัดนกได้ในเวลาเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสวทช.800,000 บาท ซึ่งได้ใช้เทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา และได้พัฒนาชุดตรวจที่เรียกว่า Multiplex real-time RT-PCR และ Multiplex PCR ซึ่งเป็นเทคนิคในการแยกเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B ที่บอกถึงเชื้อไข้หวัดนกได้ ทั้งนี้ วิธีการตรวจไม่ยุ่งยากเพียงนำสารคัดหลั่งภายในโพรงจมูกของผู้ป่วยมาทำการทดสอบในชุดตรวจชนิดนี้ก็จะทราบผลภายใน 3 ชั่วโมงเท่านั้น มีค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่เกิน 200 บาท        

        อย่างไรก็ตาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมเผยแพร่ข้อมูลทั้งรหัสพันธุกรรมของเชื้อ หรือเทคนิคการตรวจให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าวยังเป็นที่ยอมรับโดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติแล้ว

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ มตชน 29 กันยายน พ.ศ. 2551

< Previous   Next >