Home arrow News arrow อย. อย่าหลงเชื่อเครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้ารักษาโรค
อย. อย่าหลงเชื่อเครื่องบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้ารักษาโรค Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 26 สิงหาคม 2008

        นพ. นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ-อาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้รับแจ้งว่ามีผู้ประกอบการที่ เอาเปรียบผู้บริโภค จัดสาธิตเครื่องหรืออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ โดยนำมาให้บริการหรือดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณหรือประโยชน์ในการบำบัด รักษา บรรเทา และป้องกันโรคต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด หลงเชื่อทำให้สูญเสียโอกาสและเวลา ในการบำบัดรักษาโรคให้หายด้วยวิธีทางการแพทย์อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

เนื่องจากเครื่องดังกล่าวมีราคาสูง ซึ่ง อย. ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ เนื่องจาก อย. รับแจ้งรายการละเอียดของเครื่องมือ ดังกล่าว อนุญาตให้มีข้อบ่งใช้เพียง “ช่วยการไหลเวียนโลหิต ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ” โดยอาจช่วยในเรื่องการบรรเทาปวดกล้ามเนื้อได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม เครื่องดังกล่าวควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือ นักกายภาพบำบัด ทั้งนี้ ในส่วนของข้อบ่งใช้หรือประโยชน์อื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการบำบัด รักษาโรคต่างๆ นั้น อย. ไม่อนุญาต เนื่องจากยังไม่มีผลการทดลองหรือผลทดสอบทางคลินิกหรือวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถืออ้างอิง แต่อย่างใด นอกจากนี้ เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้า อาจเกิดอันตรายร้ายแรงจากกระแสไฟฟ้าได้ ทั้งโดยอุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ ล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้การจัดสาธิตเครื่องมือแพทย์และมีการให้ข้อมูลคุณประโยชน์ของเครื่องมือ-แพทย์ โดยผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ พนักงานของบริษัทผู้ประกอบการนำเข้าหรือจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อชักนำให้เกิดการขาย จัดเป็นการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษทางอาญาแล้วแต่กรณี กรณีดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากโฆษณาโดยการรับรองหรือยกย่อง คุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ที่มา  สำนักข่าวเนชั่น  วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

< Previous   Next >