Home arrow News arrow ลาดพร้าวเตรียมพร้อมเฝ้าระวังหวัดนกระบาด
ลาดพร้าวเตรียมพร้อมเฝ้าระวังหวัดนกระบาด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 23 สิงหาคม 2008
นางสาวดวงพร วัฒกวณิชย์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. เปิดเผยว่า จากปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่เกิดในสัตว์ปีก และยังสามารถแพร่กระจายไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ได้ หากไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเชื้อไข้หวัดนกอาจมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ เมื่อผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในคนจะทำให้การแพร่กระจายเป็นไปได้รวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประกาศพื้นที่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่
สำนักงานเขตลาดพร้าวตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เขตลาดพร้าว เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกและรวมถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ โดยวิธีปฏิบัติเบื้องต้นคือ ป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ป่วยและตายโดยตรง ชำระร่างกายให้สะอาดทุกครั้งภายหลังจากการจับสัตว์ทุกชนิด ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ เช่น ไก่หรือผลิตภัณฑ์จากไก่ต้องปรุงให้สุกโดยทั่วถึง ซึ่งคาดว่าจะสามารถควบคุมโรคไข้หวัดนกในพื้นที่มิให้แพร่กระจาย หรือเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงได้

 

ที่มา  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  22  สค  51

< Previous   Next >