Home arrow News arrow ไทยจับมือญี่ปุ่นวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ไทยจับมือญี่ปุ่นวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 09 สิงหาคม 2008

        นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้มีการลงนามในข้อตกลงและบันทึกการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ มีระยะเวลาในการดำเนินงานศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี 2548-2553 ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินงานอยู่ 23 โครงการ ซึ่งร่วมกันศึกษาวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคเอดส์และเชื้อก่อโรคทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ขณะนี้มีโครงการที่สำคัญและอยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร เช่น โครงการศึกษาคุณสมบัติของไวรัสเด็งกี่ ทั้งนี้ หลังจากจดสิทธิบัตรแล้ว จะทำให้สามารถพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจสอบความรุนแรงของเชื้อไวรัสเด็งกี่ในผู้ป่วยไข้ เลือดออก รวมทั้งผลิตยารักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกต่อไป สำหรับโครงการอื่นๆ นั้นคาดว่าภายในปี 2553 นี้ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลดีต่อวงการสาธารณสุขของประเทศ.

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  9 ส.ค. 51

< Previous   Next >