Home arrow News arrow กองทุนเอดส์ปี52 ได้งบเกือบ 3 พันล. เน้นดูแลคุณภาพบริการทางการแพทย์
กองทุนเอดส์ปี52 ได้งบเกือบ 3 พันล. เน้นดูแลคุณภาพบริการทางการแพทย์ Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 08 สิงหาคม 2008
สปสช.เผยแนวทางดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ปี 2552 เน้นเพิ่มการเข้าถึงและคุณภาพบริการทางการแพทย์ รณรงค์การรับคำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบผลเลือด และเข้ารับบริการก่อนมีอาการของโรคเอดส์

นพ.วินัยสวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ครอบคลุมการให้ยาต้านไวรัส การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษา และป้องกันการแพร่เชื้อ 

 จากการดำเนินการข้อมูลจนถึงเดือนมิถุนายน 2551 มีผู้ติดเชื้อจากทุกสิทธิลงทะเบียนทั้งสิ้น 168,072 ราย แยกเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 127,307 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 107,604 ราย สำหรับงบประมาณนั้น รัฐบาลจัดสรรแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งในปี 2552 สปสช.ได้รับงบประมาณสำหรับกองทุนเอดส์จำนวน 2,983,773,000 ล้านบาท 

 เลขาธิการ สปสช.กล่าวต่อว่า การดำเนินการในปี 2552 นั้น สปสช.เน้นการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หลังจากนั้นเมื่อทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อแล้ว จึงเข้ารับบริการตามสิทธิการรักษาของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยไม่มีอาการป่วย และยืดระยะเวลาที่จะต้องรับยาต้านไวรัสให้นานที่สุด     

นพ.วินัยกล่าวว่าในส่วนของการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี นอกจากยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาแล้ว ยังให้ยาต้านไวรัสสำหรับมารดาและทารก เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกด้วย เพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ที่มา หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก วันที่ 8 สิงหาคม 2551

< Previous   Next >