Home arrow News arrow จุฬาคิดสูตรสยบเชื้อโรคดื้อยารักษาโรคกระเพาะเรื้อรังก่อนลามเป็นมะเร็ง
จุฬาคิดสูตรสยบเชื้อโรคดื้อยารักษาโรคกระเพาะเรื้อรังก่อนลามเป็นมะเร็ง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 25 กรกฎาคม 2008

        ปัจจุบันแพทย์วินิจฉัยพบเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยารักษาโรคกระเพาะทำให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่เคยใช้ได้ผลย ก็กลายเป็นรักษาเท่าไรก็ไม่หายย จนต้องเปลี่ยนสูตรยามาเป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์แรงขึ้นย แน่นอนว่าค่ารักษาย่อมแพงตามไปด้วยย และที่สำคัญคนไข้ดื้อยาเหล่านี้เพิ่มจำนวนขึ้นย สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยย เช่นย ใช้ยาเกินขนาดย กินยาไม่ต่อเนื่องและใช้ยาโดยไม่จำเป็น
ที่ผ่านมาแพทย์เข้าใจว่าสาเหตุของโรคกระเพาะเกิดจากการหลั่งกรดในกระเพาะมากเกินไปแต่จากการวิจัยพบว่าเชื้อแบคทีเรียเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารย และปัจจุบันพบเชื้อดื้อยา ทำให้ยาที่มีอยู่ใช้รักษาไม่ได้ผลย ดร.ธนิษฐาย ฉัตรสุวรรณย ภาควิชาจุลชีววิทยาย คณะแพทยศาสตร์ย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย กล่าว

แบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารมีชื่อว่าย เฮลิโคแบคเตอร์ย และเป็นตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

แพทย์จุฬาฯได้รับทุนจากมูลนิธิกระจกอาซาฮีย ประเทศญี่ปุ่นย ศึกษากลไกการทำงานของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในระดับยีนย ทำให้ทราบการกลายพันธุ์ของยีนบางตำแหน่งย ที่นำไปสู่การดื้อยาในที่สุด

จากการศึกษาพบการดื้อยาเกิดขึ้นกับยาปฏิชีวนะทุกกลุ่มที่ใช้รักษาโรคกระเพาะอาหารในอัตราส่วนลดหลั่นกันไปย โดยยาที่แพทย์นิยมให้คนไข้ใช้เป็นอันดับต้นๆย พบการดื้อยาในปริมาณสูงย เช่นย ยากลุ่มซิโปรฟลอกซาซินย (Ciprofloxacin)ย ซึ่งแพทย์เลือกใช้มากเป็นอันดับย 2ย พบการดื้อยามากที่สุดถึงย 20.59%

แม้ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่ามีกลไกอะไรบ้างที่ทำให้เชื้อดื้อยาย แต่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะช่วยให้แพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการตรวจวินิจฉัยก่อนให้ยาโรคกระเพาะย หรือเลือกใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับยาลดการหลั่งกรดย ซึ่งจะช่วยอาการแทรกซ้อนจากการใช้ยาปฏิชีวนะต่อเนื่องเป็นเวลานานย ข้อมูลที่ได้ยังนำไปสู่การออกแบบยาที่เหมาะสมกับคนไข้เป็นรายบุคคลด้วยย ดร.ธนิษฐากล่าว

ทั้งนี้นอกจากศึกษาการดื้อยาในกลุ่มยาโรคกระเพาะแล้วย ทีมวิจัยยังสนใจศึกษากลไกการดื้อยาของแบคทีเรียย สาเหตุของโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในประเทศไทยย เช่นย เชื้อแบคทีเรียกลุ่มซาลโมเนลลาย สาเหตุของโรคท้องร่วงย และเชื้อสเตปโตคอคคัสย นิวโมนิอีย สาเหตุของโรคปอดบวม

 

ที่มา  คม ชัด ลึก วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Last Updated ( จันทร์, 28 กรกฎาคม 2008 )
< Previous   Next >