Home arrow News arrow สธ.ยะลาเร่งแก้ปัญหา"ไข้มาลาเรีย"ระบาดหนัก
สธ.ยะลาเร่งแก้ปัญหา"ไข้มาลาเรีย"ระบาดหนัก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อาทิตย์, 20 กรกฎาคม 2008

       

Image

 

        ยะลา - น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 18 และ 19 กล่าวถึงสถานการณ์โรคมาลาเรียที่กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาอยู่ในขณะนี้ว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2551 พบผู้ป่วยจำนวน 1,878 ราย ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดยะลาได้มีการสนธิกำลังจากทุกๆ ส่วน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นจะสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน การจ้างคนพ่นสารเคมี ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง จะได้มีค้นหาผู้ป่วยโรคมาลาเรียในพื้นที่ เพื่อรักษาไม่ให้เกิดต้นตอของโรคได้ ถือเป็น การบูรณการในการทำงานร่วมกัน

        โดยมีผวจ.ยะลาเป็นคนวางยุทธศาสตร์ สำหรับในพื้นที่บ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ที่มีการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียมากที่สุดในขณะนี้จะได้มีการเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหาโดยด่วน สำหรับการควบคุมโรคมาลาเรีย ต้องเริ่มต้น 2 ส่วน คือ ต้องไปกำจัดยุงที่อยู่ในป่า และอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำไหล จำเป็นต้องเข้าไปพ่นหมอกควัน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้การพ่นหมอกควันลดน้อยลงไข้มาลาเรียจึงได้เกิดสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในขณะนี้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียได้แล้วในบางพื้นที่

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Last Updated ( อาทิตย์, 20 กรกฎาคม 2008 )
< Previous   Next >