Home arrow News arrow เตือนประชาชนระวัง"โรคไข้เลือดออก"
เตือนประชาชนระวัง"โรคไข้เลือดออก" Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 04 กรกฎาคม 2008
        น.พ.วิศิษฐ์ อมรวิทยารักษ์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครตรัง เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าฝนของทุกปี เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก และมักจะแพร่ระบาดออกไปสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครตรังตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และพยายามหาทางป้องกันและแก้ปัญหามาโดยตลอด ทั้งในรูปแบบการรณรงค์ให้ความรู้ การอบรมเจ้าหน้าที่พนักงาน นักเรียนในโรงเรียนสังกัด รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนต่างๆ โดยได้ดำเนินการไปแล้วใน 6 ชุมชน คือ ชุมชนท่ากลาง ชุมชนท่าจีน ชุมชนบางรัก ชุมชนหนองยวน ชุมชนหนองปรือ และชุมชนน้ำผุด พร้อมประชาสัมพันธ์การกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยรถกระจายเสียง แผ่นพับ แจกทรายอะเบท และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในทุกครัวเรือน เทศบาลนครตรังจึงควบคุมการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องพ่นหมอกควันลดการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรค และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่นตัวในการควบคุมโรค โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่จะวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง

        โดยการป้องกันโรคไข้เลือดออก จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่มีอยู่ในบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน ด้วยการปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำให้สนิท ถ้าปิดไม่ได้ให้ใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะที่มีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในแจกัน หรือโถปลูกไม้น้ำทุกสัปดาห์ ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างหรือสระปลูกไม้น้ำ เก็บกวาดขยะบริเวณบ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขัง ซึ่งควรสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุก 7 วัน เพื่อป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

< Previous   Next >