Home arrow News arrow สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแจ้งเตือน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มากับช่วงฤดูฝน
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแจ้งเตือน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มากับช่วงฤดูฝน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 02 กรกฎาคม 2008
        สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแจ้งเตือน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มากับช่วงฤดูฝน
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง รายงานที่สำนักอนามัยขอให้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวโรคติดต่อที่มากับฤดูฝน ว่า สำนักอนามัยขอให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงโรงเรียนทุกแห่งในเขตพื้นที่กทม.ให้มีการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโรคติดต่อที่มากับฤดูฝน เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคฉี่หนู โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก ซึ่งมักพบมากในเด็กนักเรียน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงาน SRRT เป็นหน่วยงานหลักที่เข้าไประงับการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้จะเน้นมาตรการเชิงรุกเพื่อการเตรียมตัวในส่วนของปัญหาที่เกิดจะขึ้น โดยการจัดเตรียมเอกสารแจ้งให้ทราบถึงอาการของโรค วิธีการป้องกันโรค และวิธีปฏิบัติตัว เพื่อไม่ให้เป็นโรคดังกล่าวดังกล่าว ร่วมถึงการให้ความรู้ในเบื้องต้นในการคัดแยกผู้ป่วยออกจากบุคคลปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 

 

ที่มา  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  01 กรกฎาคม 2551

< Previous   Next >