Home arrow News arrow ตรวจพบแชมพู-ครีมนวดโอท็อป ปนเปื้อนแบคทีเรีย ยีสต์ รา
ตรวจพบแชมพู-ครีมนวดโอท็อป ปนเปื้อนแบคทีเรีย ยีสต์ รา Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 16 มิถุนายน 2008

        "กรมวิทย์" ตรวจพบ “แชมพู-ครีมนวดผมผสมสมุนไพร” โอท็อป ปนเปื้อนแบคทีเรีย ยีสต์ และรา วางขายเพียบ อธิบดีชี้กระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน ส่วนสินค้าที่ผลิตระดับอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการผ่านเกณฑ์

ปัจจุบันสินค้าประเภทแชมพูและครีมนวดผมที่มีส่วนผสมสมุนไพรได้รับความนิยมอย่างมาก บางส่วนก็เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานระดับมาตรฐานแต่ก็มีอยู่จำนวนไม่น้อย ที่เป็นผลผลิตจากชาวบ้านหรือกลุ่มแม่บ้านหรือจากโรงงานขนาดเล็ก

ล่าสุดเมื่อวันที่  12 มิถุนายน มีการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” ทั้งนี้ได้มีผลการศึกษาเรื่อง “คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ.2548-2551” ของนายพงษ์นุวัฒน์ ศรีงาม และคณะจากกองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   ผลการศึกษาดังกล่าวได้สำรวจคุณภาพด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด 275 ตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม 2548-เมษายน 2551 จำแนกเป็นแชมพู 202 ตัวอย่าง พบว่า มีปริมาณแบคทีเรีย ยีสต์ และรา เกินกว่ามาตรฐานกำหนด คือ เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม และครีมนวดผมผสมสมุนไพร 73 ตัวอย่างพบว่ามีแบคทีเรีย ยีสต์ และรา เกินมาตรฐานกำหนด 4 ตัวอย่าง โดยทุกตัวอย่างไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค แต่พบเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียมปนเปื้อนในแชมพูผสมสมุนไพร 3 ตัวอย่าง

  นอกจากนี้ผลการศึกษายังระบุว่า เมื่อจำแนกตามแหล่งผลิต พบว่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านไม่เข้ามาตรฐาน 23 ตัวอย่าง จาก 123 ตัวอย่าง เป็นแชมพูสมุนไพร 22 ตัวอย่าง ครีมนวดผสมสมุนไพร 1 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่เข้ามาตรฐาน 12 ตัวอย่าง จาก 83 ตัวอย่าง เป็นแชมพูสมุนไพร 9 ตัวอย่าง ครีมนวดผมผสมสมุนไพร 3 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ระบุแหล่งผลิตเป็นแชมพูผสมสมุนไพรไม่เข้ามาตรฐานทั้ง 3 ตัวอย่าง สำหรับผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอกชนระดับอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการพบว่าเข้ามาตรฐานทั้งหมด ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรที่มีฉลากครบถ้วน มีข้อมูลผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ

 นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ความจริงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ควรจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา การปนเปื้อนอาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่สะอาดพอ แต่ถึงแม้จะมีการปนเปื้อนก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายมากนัก เพราะเป็นการใช้ภายนอกไม่ได้รับประทานเข้าไป และโอกาสจะรับประทานเข้าไปก็น้อยมาก แต่หากรับประทานเข้าไปอาจทำให้เกิดผลต่อระบบทางเดินอาหารได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานน่าเชื่อถือ

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551

 

< Previous   Next >