Home arrow News arrow แพทย์เตือนโรคระบาดหลังสงครามจากภาวะโลกร้อน
แพทย์เตือนโรคระบาดหลังสงครามจากภาวะโลกร้อน Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2008

        แพทย์เตือนโรคระบาดหลังสงครามกลับมาระบาดใหม่จากภาวะโลกร้อน น้ำ อาหาร ขาดแคลน โรคระบาดนำโดยยุงแมลงวันจะรุนแรงขึ้น ทั้งไข้เลือดออก อหิวาตกโรค นอกจากนั้น ปัญหาโรคดื้อยาจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวัณโรค ภาคอีสานดื้อยาสูงถึงร้อยละ 3

ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาจุลชีววิทยา กล่าวว่า ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำหลายชนิด ที่น่าเป็นห่วงคือ โรคระบาดจากแมลง อย่างอหิวาตกโรค และไข้เลือดออก ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรง อาจจะทำให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 1 หลังจากที่ไทยเคยควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำกว่านี้มาแล้ว ส่วนอัตราการดื้อยาของโรคก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยจากการสำรวจพบว่า ผู้ป่วยวัณโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการดื้อยาถึงร้อยละ 3 และมีแนวโน้มดื้อยาเพิ่มขึ้น หากผู้ป่วยรายหนึ่งแพร่ไปยังอีกรายหนึ่ง ความรุนแรงของการดื้อยาก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ศ.นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า โรคที่น่าห่วงที่สุดคือ การกลับมาระบาดอีกครั้งของโรคที่เคยเกิดหลังสงครามจากภาวะขาดแคลนน้ำ อาหาร รวมทั้งโรคลีเจียนแนร์ จากเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลาร์ ต้นเหตุของโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นปอดอักเสบรุนแรง พบมากในโรงแรมที่ระบบหอหล่อเย็นไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เชื้อแบคทีเรียกระจายไปทั่วห้องพัก ดังนั้น ต้องเพิ่มความระวังในการรักษาความสะอาดหอหล่อเย็นไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

“โลกร้อนทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตเร็วขึ้น โรคระบาดนำโดยแมลงพวกยุง แมลงวัน จะก่อโรคระบาดทั้งไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ระบาดได้รวดเร็ว เพราะพาหะนำโรคมีมากขึ้น แพร่โรคได้เร็วขึ้น แต่เชื้อไม่ได้รุนแรงขึ้น” ศ.นพ.ประเสริฐ กล่าว และว่าภาวะโลกร้อนจะทำให้วงจรชีวิตแมลงวันสั้นลงเหมือนยุงหรือไม่นั้น ตนไม่แน่ใจ แต่เท่าที่เห็นแมลงวันมีจำนวนเพิ่มขึ้น.

 

ที่มา  INN News 12 มิถุนายน 2551

< Previous   Next >