Home arrow News arrow อาเซียนจี้ฮูเจรจานายทุน กระจายงบฯวิจัยโรคใหม่
อาเซียนจี้ฮูเจรจานายทุน กระจายงบฯวิจัยโรคใหม่ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 11 มิถุนายน 2008

        เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) กล่าวในที่ประชุมนักวิจัยสุขภาพในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก ที่โรงแรมสยามซิตี ซึ่งมีผู้บริหารและนักวิจัยจาก 17 ประเทศเข้าร่วมว่า ขณะนี้ประเทศกำลังพัฒนาประสบปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยที่มีคุณภาพ เพราะแหล่งเงินทุนวิจัย หรือหุ้นส่วนวิจัยระดับโลก มักให้ทุนวิจัยเฉพาะนักวิจัยในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งๆ ที่โครงการวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา

"นักวิจัยต่างชาติจะเลือกประเทศกำลังพัฒนาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วจะนำไปวิเคราะห์ประเมินผลที่ประเทศพัฒนาแล้ว ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ หรือเทคโนโลยีให้กับนักวิจัย เมื่อวิจัยสำเร็จก็นำข้อมูลไปให้บริษัทยาต่างชาติเจ้าของทุนพัฒนาคิดค้นยารักษาโรค หรือวัคซีนป้องกันโรคชนิดใหม่ เพื่อนำมาขายในราคาแพงในประเทศที่ไปเก็บตัวอย่าง" นพ.สมศักดิ์กล่าว และว่า ปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นทั่วโลก จึงจะเสนอองค์การอนามัยโลกให้เจรจากับแหล่งทุนวิจัยระดับโลกปรับเปลี่ยนแนวการทำงานและกระจายงบฯการวิจัยด้านสุขภาพให้ครอบคลุมประเทศต่างๆ มากขึ้น ผลการประชุมนี้จะเสนอแนะต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ ที่เมืองบามาโก (Bamako) ประเทศมาลี (กรอบบ่าย)

 

ที่มา หนังืสือพิมพ์ มติชน  วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551

< Previous   Next >