Home arrow News arrow นครนายกสกัดไข้เลือดออก
นครนายกสกัดไข้เลือดออก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 11 มิถุนายน 2008

        น.พ.แสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 พ.ค. พบ ผู้ป่วยไข‰เลือดออก 121 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 48.40 ต่อประชากรแสนคน อ.องครักษŒมีอัตราป่วยสูงสุด คิดเป็นอัตราป่วย 107.02 ต่อแสนคน รองมาคืออ.บ้านนา 39.10 อ.เมือง 31.46 และอ.ปากพลี 4.12

 

น.พ.แสวง กล่าวต่อว่า วิธีการที่จะหยุดโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลต่อเนื่อง ยั่งยืน ต้องจัดการที่ต้นเหตุ คือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยวิธีการ 5 ป. ดังนี้ ป.ที่หนึ่ง ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำทุกชนิดให้มิดชิดอยู่เสมอ ป.ที่สอง เปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้ ขวด หรือภาชนะที่ใส่ไม้ประดับต่างๆ เพื่อตัดวงจรพัฒนาการยุงลาย ป.ที่สาม ปล่อยปลากินลูกน้ำ ในภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ ป.ที่สี่ ปรับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป.ที่ห้า ปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นกิจวัตรประจำทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรยุงลาย

"กิจกรรมที่จะใช้สร้างกระแสให้ประชาชนนำวิธีการ 5 ป.ไปใช้ คือจัดมหกรรมรณรงค์ "นครนายก สุขใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก" ในวันที่ 11 มิ.ย. ที่วัดประสิทธิเวช ต.ปลากด อ.องครักษ์" น.พ.แสวงกล่าว

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551

< Previous   Next >