Home arrow News arrow “รางวัลมหิดล” จดสิทธิบัตรครั้งแรกในโลก
“รางวัลมหิดล” จดสิทธิบัตรครั้งแรกในโลก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 05 มิถุนายน 2008

        ศ.คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551 ว่า ในปีนี้มีผู้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ คือ ศ.นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ส่วนรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง มีดังนี้ สาขาการวิจัย ได้แก่ ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบาดวิทยาของโรคโลหิตจางอะพลาสติกในประเทศไทย” และ ผศ.ดร.พญ.ปริษฎี  อวิรุทธ์นันท์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลวิจัยเรื่อง “บทบาทของโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่และโปรตีนคอมพลิเมนต์ ต่อการรั่วของผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก” สาขาการประดิษฐ์ ได้แก่ ดร.กิติกร จามรดุสิต งานประดิษฐ์เรื่อง “การพัฒนาพลาสติกให้ทนแรงกระแทกสูงและแผ่นอะคริลิกใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และ ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา งานประดิษฐ์ เรื่อง “ชุดเครื่องวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์”

ทั้งนี้   ดร.กิติกรกล่าวถึงสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “การพัฒนาพลาสติกให้ทนแรงกระแทกสูงและแผ่นอะคริลิกใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ว่า ผลวิจัยนี้นำไปสู่การผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนซึ่งมีน้ำหนักเบาให้กับทหารและตำรวจที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และล่าสุดได้จดสิทธิบัตรแผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหน ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูงไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดฟันจากเดิมเสียค่าใช้จ่าย 3-4 หมื่นบาทจะลดลงเหลือ 8-9 พันบาทเท่านั้น

 

 

ส่วนงานประดิษฐ์เรื่อง “ชุดเครื่องวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์” ผศ.ดร.ดวงใจกล่าวว่า ชุดเครื่องวัดดังกล่าวเป็นขนาดพกพา SG-Kit ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ ครั้งแรกในโลกและจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และอนาคตอันใกล้นี้ ทีมงานก็กำลังคิดประดิษฐ์เครื่องเซนเซอร์เอทานอล เพื่อติดตั้งในรถยนต์ทั่วไปให้ สามารถปรับเครื่องกลในรถให้เหมาะสมกับการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E-20 หรือ E-85 ได้.

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 5 มิ.ย. 51

< Previous   Next >