Home arrow News arrow อุดรธานีเตรียมรับมือไข้หวัดใหญ่ระบาด
อุดรธานีเตรียมรับมือไข้หวัดใหญ่ระบาด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 21 พฤษภาคม 2008

        สสจ. อุดรธานีหวั่นไข้หวัดใหญ่ระบาด ซ้อมแผนเตรียม 'ล้อมคอก' รับมือ อันตราย 'หวัดนก' กลายพันธุ์สู่คน

ที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก จ.อุดรธานี ปี 2551 ให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด จำนวน 160 คน

นพ.สัญชัย กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อโดยเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศทั่วโลก โดยเกิดการระบาดใหญ่เป็นระยะ ๆ ทุก 10-30 ปี ซึ่งทำให้ประชาชนต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยครั้งแรกเมื่อปี 2461-2462 มีผู้เสียชีวิตมากถึง 20-40 ล้านคน จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ สายพันธุ์ H1 N1 ครั้งที่สองเมื่อปี 2500-2501 มีผู้เสียชีวิต 1-2 ล้านคน จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ สายพันธุ์ H2 N2 ครั้งที่สามปี 2511 มีผู้เสียชีวิต 1 ล้านคนจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ สายพันธุ์ H3 N2

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยอีกว่า จากการระบาดครั้งที่ 2 และ 3 เกิดจากเชื้อไวรัสที่เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ ระหว่างเชื้อไวรัสในสัตว์ปีกและในคน ในภาวการณ์ปัจจุบันหากเกิดการระบาดใหญ่ เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีโอกาสแพร่กระจายไปทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก ในประเทศไทยคาดการณ์ถ้ามีการเตรียมการพร้อมรับเป็นอย่างดี จะมีผู้ป่วยประมาณ 6.5 ล้านคน และอาจเสียชีวิต 65,000 คน กรณีไม่มีการเตรียมพร้อมจะมีผู้ป่วยประมาณ 26 ล้านคน เสียชีวิต 260,000 คน หรือมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์

“นอกจากนี้จะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และความมั่นคงของประเทศอย่างมาก เชื้อที่เป็นสาเหตุของการระบาดแต่ละครั้ง เชื่อว่าเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์มาจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ เช่น เชื้อไข้หวัดนก ในปี 2547 ประเทศไทยพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 N1 ในสัตว์ปีกทั้งยังติดมาสู่คน ซึ่งเป็นสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่ระยะการระบาดใหญ่ได้” นพ.สัญชัย กล่าว

นพ.สัญชัย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 ใช้เป็นกรอบความร่วมมือดำเนินงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการรับมือกับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ แต่เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาขีดความสามารถการพึ่งตนเองด้านยาต้านไวรัสและวัคซีน ตลอดจนยังขาดกลไกที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดซ้อมแผนรับมือให้พร้อม.

 

ที่มา INN News 21   พฤษภาคม   2551  

< Previous   Next >