Home arrow News arrow เตือนโรคไข้เลือดออกเดงกีซีโรทัยป์ 3 อาจระบาดใหญ่
เตือนโรคไข้เลือดออกเดงกีซีโรทัยป์ 3 อาจระบาดใหญ่ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 20 พฤษภาคม 2008

        นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสัดส่วนของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกีซีโรทัยป์ 3 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออกซีโรทัยป์ดังกล่าวทั่วประเทศ เพราะจากการเฝ้าระวังในช่วงปี พ.ศ. 2546 ถึง ปี พ.ศ.2549 ทุกภูมิภาคของประเทศไทยพบสัดส่วนของเชื้อไวรัสเดงกีซีโรทัยป์ 3 ต่ำมาก คือ ประมาณ 2.6 - 7.4% ทำให้เด็กส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเดงกีซีโรทัยป์ 3 แต่ในการเฝ้าระวังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550 พบว่าในภาคกลางมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 18.2 % และเพิ่มสูงขึ้นเป็น 20.7% ในเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2551

        ส่วนภาคอื่น ๆ ยังอยู่ในระดับต่ำ แต่มีโอกาสแพร่กระจายจากภาคกลางไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เพราะปัจจุบันการเดินทางไปมาหาสู่สะดวก และมีการเดินทางกันมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ทั่วประเทศได้ ขอเตือนประชาชนควรตระหนักดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และควบคุมยุงลายให้ได้ เช่น การปิดฝาภาชนะขังน้ำ คว่ำทำลายภาชนะขังน้ำที่ไม่ใช้งาน หมั่นขัดล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะต่าง ๆ จัดสภาพบ้านให้เรียบร้อยไม่ให้มีกองวัสดุรกรุงรัง การเลี้ยงปลาหางนกยูง เป็นต้น ซึ่งสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้

 

ที่มา  สำนักข่าวเนชั่น วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

< Previous   Next >