Home arrow News arrow องค์การหมอไร้พรมแดนเปิดเว็บ แพร่งานวิจัยแพทย์ให้อ่านฟรี
องค์การหมอไร้พรมแดนเปิดเว็บ แพร่งานวิจัยแพทย์ให้อ่านฟรี Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 16 พฤษภาคม 2008

        เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม องค์การหมอไร้พรมแดน (MSF) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ www.fieldresearch.msf.org เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การฯ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชนที่สนใจฟรี ผลงานวิจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอแนวทางใหม่ๆ ที่คิดค้นขึ้นเพื่อจัดการปัญหาโรคภัยไข้เจ็บหลากหลายประเภทที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ อันนำไปสู่การปฏิวัติแนวทางปฏิบัติทางคลินิก เช่น ผลงานบุกเบิกขององค์การฯ ที่ริเริ่มให้การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส หรือการรักษาผู้ป่วยโรคมาลาเรียด้วยยาที่มีสารออกฤทธิ์อาร์ทีมิซินิน โดยองค์การหมอไร้พรมแดนหวังว่า เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้กำกับนโนบาย และนักวิจัย โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา จะได้รับประโยชน์และสามารถเข้าถึงผลงานวิจัยจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ขององค์การฯ ได้สะดวกง่ายดายขึ้น

ในเว็บไซต์นี้องค์การฯ ได้รวบรวมบทความเชิงวิพากษ์และผลงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ โดยเริ่มเปิดตัวด้วย 350 บทความแรกเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี มาลาเรีย วัณโรค ลิชมาเนียซีส (โรคริ้นฝอยทรายกัด) และโรคอื่นๆ รวมถึงเรื่องทั่วๆ ไป เช่น การรักษาทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพผู้ลี้ภัย และสุขภาพในมิติทางการเมือง โดยจะทำการรวบรวมบทความใหม่ๆ ที่ได้รับตีพิมพ์มาเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

บทความเหล่านี้ได้รับตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ เช่น BMJ, New England Journal of Medicine, PloS Medicine, The Lancet และ Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene ซึ่งทางสำนักพิมพ์ ตลอดจนวารสารทางวิชาการอื่นๆ ต่างให้การตอบรับคำขอขององค์การฯเป็นอย่างดีที่จะนำบทความในวารสารมาเผยแพร่แก่สาธารณชนฟรี ทั้งนี้โดยปกติแล้วบทความจำนวนมากที่ตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้จะคิดค่าธรรมเนียมตามกฎระเบียบของสำนักพิมพ์ แต่องค์การฯกังวลว่า เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนาอาจไม่มีกำลังพอจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจทำให้พลาดโอกาสศึกษางานวิจัยทางการแพทย์ และข้อมูลความรู้ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานไป" นายโทนี รีด (Tony Reid) บรรณาธิการด้านการแพทย์ขององค์การหมอไร้พรมแดน ประจำสำนักงานกรุงบรัสเซลล์ กล่าว

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

< Previous   Next >