Home arrow News arrow สระแก้วเชิญชวนผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทำลายเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
สระแก้วเชิญชวนผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทำลายเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 16 พฤษภาคม 2008
        นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์ จ.สระแก้ว กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ได้ โดยเฉพาะสัตว์ปีกประกอบกับ มีการอพยพของนกธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่สัตว์ปีกจะป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะป้องกัน และกำจัดเชื้อโรคไข้หวัดนกในสิ่งแวดล้อมได้

        ในช่วงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เป็นช่วงของการรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ได้ร่วมกันทำความสะอาดและทำลายเชื้อไข้หวัดนก โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น พื้นที่ๆ เคยเกิดโรค พื้นที่ที่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ฟาร์มสัตว์ปีก สถานที่ฆ่าสัตว์ปีก และแหล่งที่พักอาศัยของนกธรรมชาติ
        ปศุสัตว์ จ.สระแก้ว กล่าวด้วยว่า กรณีมีความจำเป็นต้องสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย ขอให้สวมถุงมือหรือถุงพลาสติกด้วยทุกครั้ง และหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องโดยเร็ว

 

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2551 

< Previous   Next >