Home arrow News arrow เผยปี 51 พบไข้เลือดออกแล้วกว่า 10,000 ราย
เผยปี 51 พบไข้เลือดออกแล้วกว่า 10,000 ราย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 28 เมษายน 2008

        เผยปีนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 10,000 ราย เสียชีวิต 12 ราย “ไชยา” ย้ำมาตรการสำคัญให้เจ้าหน้าที่ และประชาชน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนเป็นประจำทุก 7 วัน เพิ่มเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย ชี้หากปล่อยมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมาก คาดผู้ป่วยไข้เลือดออกอาจเพิ่มถึง 50,000 ราย

นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี 2550 มีผู้ป่วยทั้งหมด 64,040 ราย เสียชีวิต 75 ราย แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น ทำให้ปีนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคนี้ รวมทั้งโรคไข้มาลาเรียที่เกิดจากยุงก้นป่อง มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น โดยตั้งแต่ 1 มกราคม-19 เมษายน 2551 ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 10,901 ราย เสียชีวิต 12 ราย ที่สำคัญ ผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกปีนี้เปลี่ยนจากปีที่ผ่าน ๆ มา โดยพบในกลุ่มอายุ 15 ปี มากขึ้น และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 มากที่สุดในภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต้ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรทุก 1 แสนคน สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ่างทอง 106.71 กระบี่ 91.73 พระนครศรีอยุธยา 61 ราชบุรี 48 และประจวบคีรีขันธ์ 44.90 ซึ่งจากการสำรวจบ้านเรือนประชาชน พบมีถึง 2 ใน 3 ที่ไม่ได้ทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายในบ้าน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการระบาดใหญ่ของโรคนี้

นายไชยา กล่าวว่า ได้เน้นย้ำผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกเขต ให้กำชับทุกจังหวัดเข้มมาตรการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลาย เป็นประจำทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงระบาดคือ ฤดูฝน เพื่อลดจำนวนพาหะนำโรคให้มากที่สุด และสร้างเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย ทั้งระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล โรงพยาบาล รวมถึงจะประสานเชิงนโยบายกับกระทรวงต่าง ๆ อาทิ มหาดไทย ศึกษาธิการ อุตสาหกรรม ให้ดูแลหน่วยงานในสังกัดให้เป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งหากประชาชนไม่ช่วยกันทำลายลูกน้ำยุงลาย คาดว่าในปีนี้ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกอาจพุ่งถึง 50,000 ราย ก็ได้

“มาตรการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนี้ จะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน เพราะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณบ้าน เช่น โอ่งน้ำ อ่างเก็บน้ำในห้องน้ำ จานรองขาตู้กับข้าว แจกันบูชาพระ อ่างไม้น้ำ เป็นต้น ขอให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และช่วยกันดูแลบ้านเรือนไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายดังกล่าว

 

ที่มา INN News 28 เมษายน 2551

< Previous   Next >