Home arrow News arrow อีสานใต้ไข้เลือดออกระบาด 188 ราย
อีสานใต้ไข้เลือดออกระบาด 188 ราย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 25 เมษายน 2008

       

Image

 

        นายแพทย์สมชาย ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตรับผิดชอบใน 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตั้งแต่ต้นปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวน 188 ราย ในจำนวนนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราป่วยเท่ากับ 2.85 ต่อประชากรแสนคน ยังต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายผู้ป่วยตลอดทั้งปี ป่วยได้ไม่เกิน 4,857 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 73.74 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าจำนวนผู้ป่วยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมาก 

สำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ นครราชสีมา 70 ราย สุรินทร์ 55 ราย ชัยภูมิ 34 ราย และบุรีรัมย์ 29 ราย ซึ่งในปีนี้ทางกรมควบคุมโรคได้ประกาศเตือนประชาชนว่า เชื้อไข้เลือดออกที่พบในปีนี้มีสัดส่วนเป็นสายพันธุ์ที่ 3 มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่พบการแพร่ระบาดในประเทศกัมพูชา ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสายพันธุ์นี้ทำให้ผู้ป่วยมีสภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
 
ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 กล่าวอีกว่า ปัญหาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ผ่านมา พบว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่สำคัญ คือ มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเทศบาล ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสำรวจลูกน้ำยุงลายตามภาชนะต่าง ๆ ในเขตเทศบาลของพื้นที่รับผิดชอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา พบว่าภาชนะมีลูกน้ำยุงลายจำนวนมากที่สุด ได้แก่ ภาชนะบรรจุน้ำใช้ภายในบ้าน เช่น โอ่งใส่น้ำที่ไม่มีฝาปิด อ่างอาบน้ำในห้องน้ำ และอ่างน้ำราดส้วม ซึ่งประชาชนสามารถกำจัดลูกน้ำในภาชนะดังกล่าวได้ด้วยตนเอง โดยการปิดฝาโอ่งหรือภาชนะบรรจุน้ำให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ หรือหากเป็นภาชนะไม่มีฝาปิด เช่น อ่างอาบน้ำในห้องน้ำหรืออ่างน้ำราดส้วม ต้องขัดล้างอ่างและปล่อยน้ำที่เหลือทิ้งไป อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพื่อตัดวงจรลูกน้ำไม่ให้กลายเป็นตัวยุง.

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วันที่ 25 เมษายน 2551

Last Updated ( ศุกร์, 25 เมษายน 2008 )
< Previous   Next >