Home arrow News arrow ศิริราชจับมือพันธมิตรต่อยอด วัคซีนต้นแบบสกัดหวัดใหญ่
ศิริราชจับมือพันธมิตรต่อยอด วัคซีนต้นแบบสกัดหวัดใหญ่ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 08 เมษายน 2008

        ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรคไข้หวัดนกมีสาเหตุจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งที่พบในสัตว์ปีกและสามารถติดต่อจากคนสู่คน ไทยก็พบคนป่วยที่ติดเชื้อไข้หวัดนกจากสัตว์ปีกหลายราย และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการตายของคนที่ติดเชื้อไข้หวัดนกชนิดเอชห้าเอ็นหนึ่ง (H5 N1) พบว่ามีอัตราการตายสูงกว่าคนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั่วไปมากเพราะรุนแรงมากกว่า และอาจพัฒนาข้ามสายพันธุ์กลายเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรง ที่ติดต่อจากคนสู่คน และอาจพัฒนาเป็นเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง

ศ.ดร.วันเพ็ญกล่าวอีกว่า วัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้เฉพาะสายพันธุ์เท่านั้น ปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ข้ามสายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง "วัคซีนต้นแบบป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ข้ามสายพันธุ์" (Broad spectrum หรือ Universal vaccine) โดยทีมวิจัยพบยีน 2 ชนิดที่มีคุณสมบัติไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือกลายพันธุ์น้อยที่สุด ประกอบด้วย ยีนที่ควบคุมการผลิตโปรตีนที่ชักนำให้เชื้อไวรัสดังกล่าวไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใดๆ และยีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้พันธุกรรมของเชื้อไวรัสถูกทำลาย

"เบื้องต้นได้นำยีนทั้งสองชนิดไปทดสอบในหนูทดลองพบว่า เมื่อฉีดวัคซีนให้หนูทดลองโดยเว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ หนูทดลองไม่มีความผิดปกติใดๆ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี้ ออกมาได้ในระดับที่น่าพอใจ ต้องมีการทดสอบต่อไปเพื่อยืนยันว่าวัคซีนที่ผลิตได้สามารถช่วยให้หนูทดลองไม่ติดเชื้อตลอดจนป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ข้ามสายพันธุ์ได้ และนำไปสู่การพัฒนาเป็นวัคซีนที่ใช้ในคนต่อไป" ศ.ดร.วันเพ็ญกล่าว

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551

< Previous   Next >